TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

 

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, bạn học rộng biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
  thư mục
  contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
  từ điển
  IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
  automatic dictionary : từ bỏ điển trường đoản cú động
  composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoại trừ kết hợp
  composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu kế bên phức hợp
  computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
  descriptor dictionary : trường đoản cú điển mô tả
  dictionary code : mã từ bỏ điển
  dictionary order : trang bị tự tự điển
  electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
  external symbol dictionary : tự điển ký kiệu ngoài
  frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
  information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
  information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển mối cung cấp thông tin
  information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
  integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích hợp
  machine dictionary : trường đoản cú điển máy
  main dictionary : từ điển chính
  mechanical dictionary : từ điển cơ giới
  relocation dictionary : từ điển gửi vị
  relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
  relocation dictionary : từ điển xác định lại
  relocation dictionary : tự điển tái định vị
  reverse code dictionary : từ điền mã ngược
  Lĩnh vực: điện
  sách thuật ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.