Toán Lớp 7 Tập 1 Trang 22

Giải bài xích 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 trang 22 SGK Toán lớp 7 kết nối học thức tập 1. Bài xích 1.26. Tìm kiếm x, biết:


Bài 1.26 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Tìm x, biết:

(eginarrayla)x + 0,25 = frac12\b)x - left( - frac57 ight) = frac914endarray)

Phương pháp:

Chuyển vế nhằm thu được đẳng thức có một vế là x

Lời giải:

(eginarrayla)x + 0,25 = frac12\x = frac12 - 0,25\x = frac12 - frac14\x = frac24 - frac14\x = frac14endarray)

Vậy (x = frac14)

(eginarraylb)x - left( - frac57 ight) = frac914\x = frac914 + left( - frac57 ight)\x = frac914 + left( - frac1014 ight)\x = frac - 114endarray)

Vậy (x = frac - 114)

Bài 1.27 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Tìm x, biết:

(eginarrayla)x - left( frac54 - frac75 ight) = frac920\b)9 - x = frac87 - left( - frac78 ight)endarray)

Phương pháp:

Chuyển vế để thu được đẳng thức có một vế là x

Lời giải:

Bài 1.28 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Tính một phương pháp hợp lí

(eginarrayla) - 1,2 + ( - 0,8) + 0,25 + 5,75 - 2021\b) - 0,1 + frac169 + 11,1 + frac - 209endarray)

Phương pháp:

Nhóm những số hạng có tổng “đẹp” hay có cùng chủng loại số

Lời giải:

a) –1,2 + (–0,8) + 0,25 + 5,75 – 2021

= <–1,2 + (–0,8)> + (0,25 + 5,75) – 2021

= –2 + 6 – 2021

= 4 – 2021

= –2017

Bài 1.29 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Bỏ dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

(eginarrayla)frac1711 - left( frac65 - frac1611 ight) + frac265\b)frac395 + left( frac94 - frac95 ight) - left( frac54 + frac67 ight)endarray)

Phương pháp:

Bước 1: Trước vết ngoặc gồm dấu “-“ thì khi vứt ngoặc, ta đổi dấu các số hạng trong ngoặc

Trước vệt ngoặc gồm dấu “+“ thì khi bỏ ngoặc, ta không thay đổi dấu các số hạng trong ngoặc

Bước 2: Nhóm các số hạng có cùng mẫu rồi tính

Lời giải:

(eginarrayla)frac1711 - left( frac65 - frac1611 ight) + frac265\ = frac1711 - frac65 + frac1611 + frac265\ = (frac1711 + frac1611) + (frac265 - frac65)\ = frac3311 + frac205\ = 3 + 4\ = 7\b)frac395 + left( frac94 - frac95 ight) - left( frac54 + frac67 ight)\ = frac395 + frac94 - frac95 - frac54 - frac67\ = (frac395 - frac95) + (frac94 - frac54) - frac67\ = frac305 + frac44 - frac67\ = 6 + 1 - frac67\ = 7 - frac67\ = frac497 - frac67\ = frac437endarray)

Bài 1.30 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Để làm một cái bánh, đề nghị (2frac34) cốc bột. Lan đã tất cả (1frac12) ly bột. Hỏi Lan đề xuất thêm từng nào cốc bột nữa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.