Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 30

Hướng dẫn giải bài bác 9. Ước cùng bội sgk Toán 6 tập 1 cỗ Chân Trời sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 4 trang 30 sgk Toán 6 tập 1 bàn chân Trời sáng sủa Tạo bao gồm đầy đầy đủ phần lí thuyết kèm bài xích giải những câu hỏi, vận động khởi động, khám phá, thực hành, áp dụng và bài xích tập, giúp các bạn học sinh học giỏi môn toán 6.

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi rượu cồn trang 28 Toán 6 tập 1 CTST

Ước và bội tất cả họ sản phẩm với nhau ko nhỉ?

Trả lời:

Sau bài học kinh nghiệm này ta thấy mong và bội có quan hệ với nhau như sau: a là mong của b thì b là bội của a.

1. Ước và bội

Hoạt động tìm hiểu 1 trang 28 Toán 6 tập 1 CTST

a) Lớp 6A tất cả 36 học tập sinh. Trong một huyết mục đồng diễn thể thao nhịp điệu, lớp xếp thành team hình có những hàng đầy đủ nhau. Hãy ngừng bảng sau vào vở để tìm những cách mà lớp rất có thể xếp đội hình.

Cách xếp team hìnhSố hàngSố học viên trong một hàng
Thứ nhất136
Thứ hai218

b) Viết số 36 kết quả của nhị số bằng những cách không giống nhau.

Trả lời:

a) trường hợp số mặt hàng là 3 thì số học sinh trong một mặt hàng là: 36:3 = 12 (học sinh).

Nếu số hàng là 4 thì số học sinh trong một hàng là 36:4 = 9 (học sinh).

Nếu số sản phẩm là 6 thì số học sinh trong một sản phẩm là: 36:6 = 6 (học sinh).

Nếu số sản phẩm là 9 thì số học viên trong một hàng là: 36:9 = 4 (học sinh).

Nếu số sản phẩm là 12 thì số học sinh trong một mặt hàng là: 36:12 = 3 (học sinh).

Nếu số hàng là 18 thì số học viên trong một hàng là: 36:18 = 2 (học sinh).

Nếu số sản phẩm là 36 thì số học viên trong một mặt hàng là: 36:36 = 1 (học sinh).

Ta bao gồm bảng sau:

Cách xếp nhóm hìnhSố hàngSố học viên trong một hàng
Thứ nhất136
Thứ hai218
Thứ ba312
Thứ tư49
Thứ năm66
Thứ sáu94
Thứ bảy123
Thứ tám182
Thứ chín361

b) Số 36 được viết các kết quả của nhị số không giống nhau như sau:

36 = 36.1 = 18.2 = 12.3 = 9.4 = 6.6.

Thực hành 1 trang 28 Toán 6 tập 1 CTST

1) lựa chọn từ tương thích trong các từ “ước”, “bội” sửa chữa thay thế ⍰ ngơi nghỉ mỗi câu sau để sở hữu khẳng định đúng.

a) 48 là ⍰ của 6;

b) 12 là ⍰ của 48;

c) 48 là ⍰ của 48;

d) 0 là ⍰ của 48.

2) Hãy chỉ ta những ước của 6.

3) Số 24 là bội của những số nào?

Trả lời:

1) chọn từ:

a) vị 48 phân tách hết cho 6 đề xuất 48 là bội của 6;

b) vì chưng 48 chia hết đến 12 đề nghị 12 là ước của 48;

c) 48 phân chia hết mang đến 48 bắt buộc 48 là ước của 48 (hoặc là bội của 48);

d) 0 phân chia hết mang lại 48 đề nghị 0 là bội của 48.

2) các ước của 6: Ư(6) = 1; 2; 3; 6.

3) Số 24 là bội của những số 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

2. Phương pháp tìm ước

Hoạt động tìm hiểu 2 trang 29 Toán 6 tập 1 CTST

Số 18 hoàn toàn có thể chia hết cho rất nhiều số nào?

Trả lời:

Số 18 có thể chia hết mang lại 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Thực hành 2 trang 29 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy tìm những tập hòa hợp sau:

a) Ư(17);

b) Ư(20).

Trả lời:

a) Ta thấy trong những số tự nhiên từ 1 mang đến 17 thì số 17 phân chia hết cho 1; 17

Khi đó, Ư(17) = 1; 17.

b) Ta thấy trong những số tự nhiên và thoải mái từ 1 đến trăng tròn thì số 20 chia hết cho 1; 2; 4; 5; 10; 20.

Khi kia Ư(20) = 1; 2; 4; 5; 10; 20.

3. Giải pháp tìm bội

Hoạt động khám phá 3 trang 29 Toán 6 tập 1 CTST

a) chuẩn bị một số miếng giấy bé dại có chiều dài 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó thành những băng giấy như minh họa dưới đây:

*

Độ lâu năm băng giấy đầu tiên là: 3.1 = 3 (cm);

Độ nhiều năm băng giấy lắp thêm hai là: 3.2 = 6 (cm);

Tiếp tục cách đó, ta hoàn toàn có thể tính độ dài những băng giấy máy ba, thứ tứ lần lượt là:

3.3 = 9 (cm); 3.4 = 12 (cm);

– Hãy tính độ dài của nhì băng giấy tiếp theo.

– Nêu nhận xét về mối tương tác giữa số đo độ dài (cm) của các băng giấy nói bên trên với 3.

b) Làm cầm nào để tìm kiếm được các bội của 3 một bí quyết nhanh chóng?

Trả lời:

a) Ta có:

– Độ dài của miếng băng giấy sản phẩm năm là: 3.5 = 15 (cm).

– Độ nhiều năm của miếng băng trang bị sáu là: 3.6 = 18 (cm).

– Ta thấy các số đo độ dài của những băng giấy trên phần đa chia hết mang lại 3 vì thế nó là những bội của 3.

b) Muốn tìm bội của 3 một cách nhanh chóng, ta nhân 3 lần lượt với 0, 1, 2, 3,…

Thực hành 3 trang 30 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy tìm các tập phù hợp sau:

a) B(4); b) B(7).

Trả lời:

a) lấy 4 theo lần lượt nhân với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được: 0; 4; 8; 12; 16; 20; …

Khi đó B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20;….

b) rước 7 nhân thứu tự với những số 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được: 0; 7; 14; 21; 28; 35; …

Khi đó B(7) = 0; 7; 14; 21; 28; 35; ….

GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 30 sgk Toán 6 tập một chân Trời sáng sủa Tạo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài xích 1 trang 30 Toán 6 tập 1 CTST

Chọn kí hiệu ∈ hoặc ∉ ráng cho ⍰ trong mỗi câu sau và để được các tóm lại đúng.

a) 6 ⍰ Ư(48); b) 12 ⍰ Ư(30);

c) 7 ⍰ Ư(42); d) 18 ⍰ B(4);

e) 28 ⍰ B(7); f) 36 ⍰ B(12).

Bài giải:

a) 48 phân chia hết mang đến 6 nên 48 là bội của 6 tuyệt 6 là mong của 48, ta viết 6 ∈ Ư(48);

b) 30 không phân tách hết cho 12 đề xuất 30 không là bội của 12 xuất xắc 12 không là ước của 30, ta viết 12 ∉ Ư(30);

c) 42 chia hết mang lại 7 buộc phải 42 là bội của 7 giỏi 7 là cầu của 42, ta viết 7 ∈ Ư(42);

d) 18 không phân chia hết đến 4 đề xuất 18 không hẳn là bội của 4, ta viết 18 ∉ B(4);

e) 28 phân tách hết mang đến 7 yêu cầu 28 là bội của 7, ta viết 28 ∈ B(7);

f) 36 phân tách hết mang lại 12 đề nghị 36 là bội của 12, ta viết 36 ∈ B(12).

Giải bài 2 trang 30 Toán 6 tập 1 CTST

a) kiếm tìm tập hợp những ước của 30.

b) search tập hợp các bội của 6 nhỏ dại hơn 50.

c) tra cứu tập thích hợp C các số tự nhiên x làm sao để cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Bài giải:

a) Để tìm ước của 30 ta phân chia 30 theo thứ tự với các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang đến 30.

Ta thấy 30 phân tách hết mang lại 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Vậy tập hợp các ước của 30 là: Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

b) Để tìm các bội của 6 ta nhân 6 thứu tự với các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; …

Khi kia tập hợp các bội của 6 là: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; ….

Tập hợp các bội của 6 bé dại hơn 50 là: 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48.

c) Ta rước 18 nhân lần lượt các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Ta được: B(18) = 0; 18; 36; 54; 72; 81; 90; …

Ta mang 72 phân chia cho tất những các số tự nhiên và thoải mái khác 0 từ là 1 đến 72, ta được:

Ư(72) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72

Vì x là số vừa là bội của 18 vừa là mong của 72 đề nghị x ∈ 18; 36;72.

Giải bài 3 trang 30 Toán 6 tập 1 CTST

Viết mỗi tập vừa lòng sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) A = x > 6;

b) B = 24 ≤ x ≤ 60.

Bài giải:

a) Ta đem 40 phân tách cho toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang lại 40 ta được:

Ư(40) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40.

Vì x ∈ Ư(40) với x > 6 cần x ∈8; 10; 20; 40.

Vậy A = 8; 10; 20; 40.

b) Ta mang 12 nhân theo lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được:

B(12) = 0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; …

Vì x ∈ B(12) và 24 ≤ x ≤ 60 nên x ∈24; 36; 48; 60.

Vậy B = 24; 36; 48; 60.

Giải bài 4 trang 30 Toán 6 tập 1 CTST

Trò đùa “Đua viết số cuối cùng”

Bình cùng Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. Hai bạn thi viết các số theo hình thức như sau: người chơi trước tiên sẽ viết một số trong những tự nhiên không lớn hơn 3. Kế tiếp đến lượt người thứ nhì viết rồi quay trở lại người trước tiên và cứ thay tiếp tục, … sao cho kể từ sau số viết đầu tiên, mỗi bạn viết một số to hơn số bạn mình vừa viết mà lại không lớn hơn quá 3 solo vị. Ai viết được số 20 trước thì fan đó thắng. Sau một số lần chơi, Minh thấy Bình luôn thắng. Minh thắc mắc: “Sao cơ hội nào cậu cũng chiến thắng tớ thế?”. Bình cười: “Không bắt buộc lúc như thế nào tớ cũng win được cậu đâu”.

a) Bình sẽ chơi thế nào để chiến thắng được Minh? Minh có thể thắng được Bình lúc nào?

b) Hãy đùa cùng chúng ta trò chơi trên. Em hãy khuyến nghị một hiện tượng chơi new cho trò chơi trên rồi đùa cùng những bạn.

Bài giải:

a) Để viết được số 20 trước thì bạn thắng cuộc phải viết được số 16, vì dù người chơi tiếp theo có viết 17 giỏi 18 (không lớn hơn quá 3 đối kháng vị), người ý muốn thắng cuộc vẫn viết được số 20. Tương tự để viết được số 16, người mong muốn thắng cuộc đề nghị viết được số 12. Cứ như vậy người ý muốn thắng cuộc bắt buộc viết được số 8, số 4, số 0.

Vậy ai biết được thì rất cần được viết được hàng số 0; 4; 8; 12; 16; 20 (gồm những số là bội của 4) thì người đó sẽ thắng.

Có thể Bình đã biết được bí quyết này nên luôn thắng được Minh.

Minh có thể thắng được Bình khi Minh rứa được tuyệt kỹ trên và có cơ hội viết được một trong các số 0; 4; 8; 12; 16; 20 trước Bình.

b) Đề xuất qui định chơi mới:

Người chơi thứ nhất sẽ viết một số tự nhiên không lớn hơn 3. Sau đó đến lượt bạn thứ hai viết rồi quay lại người đầu tiên và cứ nắm tiếp tục, … sao cho kể từ sau số viết đầu tiên, mỗi bạn viết một số lớn hơn số bạn tôi vừa viết nhưng không to hơn quá 3 đối kháng vị. Ai viết được số 25 trước thì tín đồ đó thắng.

Bài trước:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.