Toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, bài bác luyện tập. Bài bác 4. Viết các phân số theo sản phẩm tự từ nhỏ bé đến lớn:


Bài 1 trang 122 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

So sánh hai phân số:

a) (dfrac58) và (dfrac78) b) (dfrac1525) và (dfrac45)

c) (dfrac97) và (dfrac98) d) (dfrac1120) và (dfrac610)

Lời giải:

a) vì (5 dfrac6356 ) nên (dfrac97> dfrac98). 

d) Quy đồng mẫu mã số hai phân số (dfrac1120) và (dfrac610): 

(dfrac610= dfrac6 imes210 imes2=dfrac1220) ; không thay đổi phân số (dfrac1120)

Vì ( dfrac1120Bài 2 trang 122 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

So sánh nhì phân số bằng hai biện pháp khác nhau:

 a) ( displaystylefrac87) và ( displaystylefrac78) b) ( displaystyle9 over 5) với ( displaystyle5 over 8) c) ( displaystyle12 over 16) cùng ( displaystyle28 over 21)

Lời giải:

a) Cách 1: Quy đồng mẫu mã số hai phân số ( displaystylefrac87) và ( displaystylefrac78) 

( displaystylefrac87= frac8 imes87 imes8=frac6456); ( displaystylefrac78= frac7 imes78 imes7=frac4956)

Vì ( displaystyle frac6456 > frac4956) nên ( displaystylefrac87 > displaystylefrac78).

Cách 2: Ta bao gồm : ( displaystylefrac87>1) ; ( displaystylefrac78 displaystylefrac78).

b) Cách 1: Quy đồng mẫu mã số hai phân số ( displaystylefrac95) và ( displaystylefrac58) :

( displaystylefrac95= frac9 imes85 imes8=frac7240); ( displaystylefrac58= frac5 imes58 imes5=frac2540)

Vì ( displaystyle frac7240 > frac2540) nên ( displaystylefrac95 > displaystylefrac58).

Cách 2: Ta có : ( displaystyle 9 over 5 > 1;,,,5 over 8 5 over 8 ).

c) Cách 1: Rút gọn gàng hai phân số ( displaystyle12 over 16) và ( displaystyle28 over 21) ta bao gồm :

( displaystylefrac1216= frac12:416:4=frac34); ( displaystylefrac2821= frac28:721:7=frac43).

Quy đồng mẫu số nhị phân số ( displaystylefrac34) và ( displaystylefrac43) ta có:

( displaystylefrac34= frac3 imes34 imes 3=frac912); ( displaystylefrac43= frac4 imes43 imes4=frac1612) 

Vì ( displaystyle frac912 1 ).

Do kia : ( displaystyle 28 over 21 > 12 over 16 ). 

Bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

So sánh nhị phân số tất cả cùng tử số:

*

Lời giải:

Ta có: (11 dfrac914) ;

(9  dfrac811).

Bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi: 

Viết các phân số theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) (dfrac67;dfrac47;dfrac57). B) (dfrac23;dfrac56;dfrac34).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.