TOÁN LỚP 4 LUYỆN TẬP TRANG 134

Giải 1, 2, 3 trang 134 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, rèn luyện (tiếp). Bài bác 2. Tính chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 4/5 m với chiều rộng 2/3 m.


Bài 1 trang 134 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

a) Viết tiếp vào nơi chấm: 

+) dìm xét: ( displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 = ;...;) ( displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 =; ...)

Vậy: ( displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 cdots 4 over 5 imes 2 over 3.)

Tính hóa học giao hoán: Khi đổi chỗ những phân số vào một tích thì tích của bọn chúng không gắng đổi.

+) nhấn xét: ( displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = cdots )

( displaystyle1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight) = cdots )

Vậy: ( displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 cdots 1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight))

Tính hóa học kết hợp: Khi nhân một tích nhị phân số cùng với phân số trang bị ba, ta hoàn toàn có thể nhân phân số đầu tiên với tích của phân số trang bị hai và phân số sản phẩm ba.

+) nhấn xét: ( displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = cdots ;)

( displaystyle1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4 = cdots )

Vậy: ( displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 cdots 1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4)

Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ cha rồi cộng các hiệu quả lại. 

b) Tính bởi hai cách:

( displaystyle3 over 22 imes 3 over 11 imes 22;) ( displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5;)

( displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5.)

Lời giải:

a) (+)) ( displaystyle displaystyle2 over 3 imes 4 over 5 = 2 imes 4 over 3 imes 5 = 8 over 15)

( displaystyle displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 = 4 imes 2 over 5 imes 3 = 8 over 15)

Vậy: ( displaystyle displaystyle2 over 3 imes 4 over 5= 4 over 5 imes 2 over 3)

 

*

Vậy: ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 3 imes 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 1 over 3 imes left( 2 over 5 imes 3 over 4 ight))

 

(+)) ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 3 over 5 imes 3 over 4 = 3 imes 3 over 5 imes 4 ) ( displaystyle= 9 over 20)

( displaystyle displaystyle1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4 = 1 imes 3 over 5 imes 4 + 2 imes 3 over 5 imes 4 )

( displaystyle displaystyle= 3 over 20 + 6 over 20 ) ( displaystyle displaystyle= 3 + 6 over 20 = 9 over 20)

Vậy: ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 5 + 2 over 5 ight) imes 3 over 4 = 1 over 5 imes 3 over 4 + 2 over 5 imes 3 over 4)

b) 

1) ( displaystyle displaystyle3 over 22 imes 3 over 11 imes 22;)

giải pháp 1:

*
 

2) ( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5;)

  Cách 1

( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= left( 3 over 6 + 2 over 6 ight) imes 2 over 5 = 5 over 6 imes 2 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= 2 over 6 = 1 over 3)

Cách 2: 

( displaystyle displaystyleleft( 1 over 2 + 1 over 3 ight) imes 2 over 5 = 1 over 2 imes 2 over 5 + 1 over 3 imes 2 over 5 )( displaystyle = 1 over 5 + 2 over 15 ) ( displaystyle displaystyle= 3 over 15 + 2 over 15 = 5 over 15 = 1 over 3)

3) ( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5)

Cách 1:

( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5 ) ( displaystyle = 51 over 105 + 34 over 105 )( displaystyle displaystyle= 85 over 105 = 17 over 21)

Cách 2:

( displaystyle displaystyle3 over 5 imes 17 over 21 + 17 over 21 imes 2 over 5 = 17 over 21 imes left( 3 over 5 + 2 over 5 ight) ) ( displaystyle displaystyle= 17 over 21 imes 5 over 5 ) ( displaystyle displaystyle= 17 over 21 imes 1 = 17 over 21)

Bài 2 trang 134 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài ( displaystyle4 over 5m) và chiều rộng ( displaystyle displaystyle2 over 3m).

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

( displaystyle left( 4 over 5 + 2 over 3 ight) imes 2 = 44 over 15;(m))

Đáp số: ( displaystyle displaystyle44 over 15m).

Bài 3 trang 134 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

May một chiếc túi hết ( displaystyle 2 over 3m) vải. Hỏi may (3) loại túi như thế hết mấy mét vải vóc ? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.