Tờ Khai Không Đúng Định Dạng Xsd Cách Khắc Phục Lỗi 2022

Sau lúc download chúng ta mở file thiết lập ứng dụng => Next…..Install cho đến khi vượt trình setup hoàn tất.
*

*

Lưu ý: lỗi báo sai ở mẫu nào thì sửa ở dòng đó, không sửa các dòng khác. Các tờ khai không giống nhau có thể sai dữ liệu ở những dòng khác nhau. Vị vậy số dòng bị không nên được minh họa trong nội dung bài viết này chỉ dùng để làm tham khảo
Dữ liệu không nên tại dòng: 156. – đưa ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’
– nguyên nhân chính gây nên lỗi bên trên là nghỉ ngơi phụ lục xuất kho của tờ khai 01/GTGT, NNT đểthừa chiếc trống không có dữ liệu. NNT phấn kích click vào đa số dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Tiếp nối kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.– bạn nộp thuế lưu giữ ý, kể từ quý I/2015 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê download vào, xuất kho khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và gồm số liệu tổng lệch giá và tổng thuế bán ra, NNT có thể xóa bỏ phụ lục này
Lỗi 3:Tờ khai ko đúng định hình với XSD. -Dữ liệu không đúng tại dòng: 445. – bỏ ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.Trả lời:
Người nộp thuế gặp lỗi này lúc nộp tờ khai báo cáo tài bao gồm theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bởi Notepad++, tìm về dòng bị lỗi với sửa giá trị0.00thành0rồi bảo quản và nộp tờ khai.
*

Lỗi 5:Tờ khai không đúng format với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. – bỏ ra tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon’ is expected.
*

Lỗi 6:Tờ khai không đúng định hình với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.Trả lời: Lỗi này xẩy ra khi bên trên tờ khai báo cáo tình hình thực hiện hóa đối chọi bị thiếu cực hiếm ngày ngơi nghỉ cặp thẻ ngayDauKyBC vàngayCuoiKyBC. Tín đồ nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ với sửa như sau:
*

Lỗi 7:Tờ khai ko đúng định hình với XSD:-Dữ liệu sai tại dòng: 53. – chi tiết:cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect khổng lồ pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.
Mở tờ khai XML bởi Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” với thêm số tiêu mục hạch toán vào. Mặc dù mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT chú ý khi điền:+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT:1701+ Tờ khai thuế tiêu thụ quan trọng 01/TTĐB:0000
Lỗi 8
:Tờ khai không đúng format với XSD. -Dữ liệu không đúng tại dòng: 122. – chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.
Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN nhằm trống tiêu chuẩn 19 “Số thuế TNCN đã khấu trừ”. Tiêu chuẩn này sẽ phải nhập. Vị vậy nếu cá thể đó không khấu trừ thuế TNCN thì phải đặt số tiền là 0 (không được bỏ trống).
Lỗi 9:Tờ khai ko đúng format với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “(<0-9>10)(-<0-9>3)? for type‘TINType’.Trả lời:
Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường chạm chán nhất là do gõ MST gồm dấu phương pháp ở giữa hoặc ngơi nghỉ cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và giữ gìn là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.