Công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác

Toán tè học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..Nhờ đó, vẫn biết cách áp dụng vào bài tập giỏi hơn, để ngày càng học xuất sắc môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới trên đây của gametonghop.net:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cùng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta đem chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ nhiều năm một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: nếu biết diện tích s hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta đem tích độ dài hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta search cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ ta biết diện tích s hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài những cạnh hình thang cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thang với độ nhiều năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một con đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh có chiều lâu năm từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị giao động là 3,14r: cung cấp kính dưới mặt đáy hình nón với bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Do diện tích dưới mặt đáy là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình tròn trụ đáy.h: là mặt đường cao hạ tự đỉnh xuống trọng tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
gametonghop.net
887
Lượt tải: 15.102 Lượt xem: 734.230 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết mua về

Link gametonghop.net chính thức:

Toán tiểu học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


4 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.