Phiếu đánh giá viên chức năm 2019

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69 KB, 10 trang )


chủng loại số 3. Đánh giá, phân nhiều loại viên chức.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019- Họ và tên: ……………- chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ………………….- Hạng chức danh nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Tác dụng thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ:- ngừng nhiệm vụ và công việc được giao theo tiêu chuẩn đăng kíđầu năm học.- Thực hiện tráng lệ theo đúng kế hoạch, và quá trình được phâncông.- bản thân luôn phấn đấu xong mọi trách nhiệm được giao.- Chấp hành tráng lệ quy chế siêng môn; soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, đảm bảo an toàn khối lượng, hóa học lượng quá trình và thì giờ công.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp:- luôn luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong thái lối sinh sống giản dị, trong sáng.- thực hành tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí trong gia đình, bạn dạng thân với tại nơi cơquan bản thân công tác.- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chủ yếu sách, lao lý của Nhà
nước.- bao gồm tính kỷ luật và ý thức kỷ cơ chế cao trong công việc, chấp hành nội quy,quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những điều khoản của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. ý thức trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồngnghiệp và tiến hành quy tắc xử sự của viên chức:- bao gồm thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn chiến thắng với quần chúng khi giaotiếp công việc.- Biết lắng nghe chủ ý đóng góp của dân chúng để hành vi đúngtrong bí quyết ứng xử và tiếp xúc công việc.- Có tinh thần phối hợp, hợp tác ký kết trong các bước đối cùng với đồng nghiệp với cácđoàn thể trong cơ quan để tiến hành nhiệm vụ chung. Nhằm chấm dứt công việcchuyên môn của mình.4. Việc triển khai các nhiệm vụ khác của viên chức:- luôn chấp hành xuất sắc mọi nhà trương, con đường lối, chính sách của Đảng,Pháp luật của phòng nước, của ngành giáo dục, của nhà trường.- Không hoàn thành học tập để cải thiện trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chícầu tiến, biết tìm kiếm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của chính bản thân mình để chấm dứt tốt mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp nhằm đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quy trình tự nâng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không xong xuôi rèn luyện phẩm hóa học đạo đức, trình độ, trình độ nghiệpvụ và kỹ năng công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được phân công.PHẦN DÀNH RIÊNG đến VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao cai quản lý, phụ trách:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- dứt nhiệm vụ được giao, không xong học tập nâng cấp trình độchuyên môn, có niềm tin đoàn kết giao lưu và học hỏi đồng nghiệp.* Nhược điểm- mặc dù trong quá trình công tác đôi khi tôi vẫn chưa bố trí côngviệc được khoa học.- ý thức phê và tự phê không cao.2. Phân nhiều loại đánh giá:2- dứt tốt nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... Năm 20.....
Người tự nhấn xét(Ký, ghi rõ họ và tên)3III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý loài kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp làm chủ viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng trực tiếp tấn công giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ họ với tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Thừa nhận xét ưu, nhược điểm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Tác dụng đánh giá, phân một số loại công chức:...................................................................................................................................................................4(Phân loại nhận xét theo 1 trong những 4 mức sau: chấm dứt xuất sắc nhiệmvụ;Hoàn thành giỏi nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; Không kết thúc nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng cơ quan, solo vị(Hiệu trưởng, người đứng đầu TTKý, ghi rõ họ cùng tên, đóng góp dấu)5.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019
- Họ cùng tên: ………- chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ……………..- Hạng chức danh nghề nghiệp (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Hiệu quả thực hiện quá trình hoặc nhiệm vụ:- xong nhiệm vụ và công việc được giao theo tiêu chí đăng kíđầu năm học.- Thực hiện tráng lệ theo đúng kế hoạch, và các bước được phâncông.- bản thân luôn luôn phấn đấu chấm dứt mọi trách nhiệm được giao.- Chấp hành nghiêm túc quy chế chăm môn; soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, bảo đảm khối lượng, chất lượng các bước và ngày giờ công.2. Việc triển khai quy định về đạo đức nghề nghiệp:- luôn có phẩm hóa học đạo đức tốt, phong thái lối sinh sống giản dị, vào sáng.- thực hành tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí trong gia đình, bạn dạng thân cùng tại chỗ cơquan bản thân công tác.- Chấp hành xuất sắc các chủ trương, đường lối chủ yếu sách, quy định của Nhànước.- bao gồm tính kỷ chính sách và ý thức kỷ hiện tượng cao trong công việc, chấp hành nội quy,quy chế của cơ quan, chấp hành xuất sắc những vẻ ngoài của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân, tinh thần hợp tác với đồngnghiệp và tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:- tất cả thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn chiến thắng với dân chúng khi giao
tiếp công việc.6- Biết lắng nghe chủ kiến đóng góp của quần chúng để hành vi đúngtrong giải pháp ứng xử và giao tiếp công việc.- Có niềm tin phối hợp, hợp tác trong công việc đối cùng với đồng nghiệp cùng cácđoàn thể trong phòng ban để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm chấm dứt công việcchuyên môn của mình.4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- luôn luôn chấp hành giỏi mọi công ty trương, con đường lối, chính sách của Đảng,Pháp luật ở trong nhà nước, của ngành giáo dục, của phòng trường.- Không dứt học tập để nâng cấp trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tất cả ý chícầu tiến, biết search tòi học hỏi và giao lưu đồng chí, đồng nghiệp của mình để xong xuôi tốt mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp nhằm đúc rút kinhnghiệm cho bản thân trong quy trình tự nâng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không hoàn thành rèn luyện phẩm hóa học đạo đức, trình độ, trình độ chuyên môn nghiệpvụ và kĩ năng công tác, thỏa mãn nhu cầu nhiệm vụ được phân công.PHẦN DÀNH RIÊNG cho VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lí lý, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết quả buổi giao lưu của đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- ngừng nhiệm vụ được giao, không xong xuôi học tập nâng cấp trình độchuyên môn, có niềm tin đoàn kết học hỏi đồng nghiệp.* Nhược điểm- tuy vậy trong quy trình công tác nhiều khi tôi vẫn chưa thu xếp côngviệc được khoa học.- tinh thần phê cùng tự phê chưa cao.2. Phân loại đánh giá:7- ngừng tốt nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... Năm 20.....Người tự nhấn xét(Ký, ghi rõ họ và tên)8
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý con kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Dấn xét của chỉ huy trực tiếp thống trị viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ họ và tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhấn xét ưu, nhược điểm:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Công dụng đánh giá, phân một số loại công chức:
...................................................................................................................................................................9(Phân loại reviews theo 1 trong các 4 nấc sau: xong xuôi xuất sắc nhiệmvụ;Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; Không xong nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... Năm 2019Thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị(Hiệu trưởng, giám đốc TTKý, ghi rõ họ cùng tên, đóng góp dấu)10


*
thiết lập và cai quản hệ thống tấn công giá tác dụng thực hiện công việc tại doanh nghiệp cổ phần elan& co 37 620 0
*
*
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU 25 667 2
*
*
Đánh giá công dụng thực hiện công tác làm việc quy hoạch sử dụng đất và cơ sở hạ tầng giao hàng chương trình mới nông thôn bắt đầu trên địa bàn xã con quay vân huyện đại từ tỉnh thái nguyên quy trình tiến độ 2012 năm trước 77 510 0
*
*
trả thiện hệ thống đánh giá tác dụng thực hiện các bước của nhân viên bán sản phẩm và kinh doanh tại công ty cổ phần trường xuân việt 118 494 1
*
*
TCCB V v danh gia ket qua thuc hien cong tac Vi su tien bo phu nu va Tieu De an 2 4 174 0
*
Đánh giá công dụng thực hiện các bước của công chức tại những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Tp. Biên Hòa, tỉnh giấc Đồng Nai (LV thạc sĩ) 114 335 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.