Phiếu đánh giá công chức năm 2018

Việc tiến công giá, phân loại so với công chức, viên chức và fan lao đụng năm 2018 được triển khai theo hình thức tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP với Nghị định 56/2015/NĐ-CP.


*
Mục lục bài viết

Nguyên tắc tấn công giá

Đúng thẩm quyền đánh giá;Việc nhận xét phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ (làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ);Khách quan, công bằng, chính xác, ko nể nang, thiên vị, hình thức;Việc tấn công giá, phân một số loại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải phụ thuộc kết quả buổi giao lưu của đơn vị được giao lãnh đạo, thống trị (lưu ý nấc độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng đơn vị chức năng không được cao hơn mức độ xong xuôi nhiệm vụ của solo vị);Trường đúng theo công chức, viên chức với NLĐ không xong nhiệm vụ vày yếu tố khách quan, bất khả phòng thì được xem như xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

Đối tượng tấn công giá

Cán bộ, công chức, viên chức với NLĐ thao tác làm việc theo cơ chế hợp đồng lao động tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Thời điểm tấn công giá

Việc tiến công giá, phân nhiều loại được tiến hành trong tháng 12, trước khi bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chuyển động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số nghành nghề dịch vụ khác có thời điểm ngừng năm công tác làm việc trước mon 12 thường niên thì Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức cùng NLĐ.Nếu chuyển công tác làm việc sang đơn vị chức năng khác thì đơn vị đó có nhiệm vụ đánh giá, phân các loại kết phù hợp với ý kiến nhấn xét của đơn vị chức năng cũ (trường thích hợp có thời gian công tác ở đơn vị chức năng cũ trường đoản cú 06 mon trở lên).

Thẩm quyền đánh giá, phân loại

Thủ trưởng đơn vị chức năng đánh giá, phân nhiều loại công chức, viên chức cùng NLĐ trực thuộc thẩm quyền quản lý (bao bao gồm cả Phó Thủ trưởng solo vị);Bộ trưởng tấn công giá, phân loại so với các thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị cai quản nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc cỗ (gồm cả Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục);

Quy trình tiến công giá, phân loại

- Công chức, viên chức cùng NLĐ tự đánh giá kết quả chấm dứt nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 02, 03 phát hành kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP);

- tổ chức triển khai họp để nhấn xét, đóng góp ý kiến theo trình từ bỏ sau:

Đối với những đơn vị không có cơ cấu cấp cho Phòng:

Thủ trưởng 1-1 vị tập trung và nhà trì cuộc họp:Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đối chọi vị, công chức, viên chức với NLĐ trình bày báo cáo tự tiến công giá kết quả công tác;Các thành viên tham gia buổi họp có chủ kiến góp ý về phần tự đánh giá của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng 1-1 vị, công chức, viên chức với NLĐ theo các nội dung review phân một số loại (các chủ ý góp ý tại cuộc họp được ghi vào biên bạn dạng và thông qua tại cuộc họp);Cấp ủy đảng cùng cấp có chủ kiến bằng văn bạn dạng về công chức, viên chức được tấn công giá, phân các loại (chỉ áp dụng so với công chức, viên chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý).Phó Thủ trưởng 1-1 vị phụ trách tổng hợp và ghi chủ kiến của bằng hữu vào điểm 1 mục III cùng nhận xét của cá thể vào điểm 2 mục III chủng loại số 02, 03 Nghị định 56/2015 đối với công chức, viên chức cùng NLĐ được giao trực tiếp cai quản lý.Thủ trưởng đối chọi vị xem thêm ý con kiến tại cuộc họp nêu bên trên (đã tổng đúng theo thành biên bản), ra quyết định đánh giá, phân loại đối với Phó Thủ trưởng 1-1 vị, công chức, viên chức và NLĐ cùng ghi vào mục IV mẫu số 02, 03 Nghị định 56/2015 (lưu ý so với Phó Thủ trưởng solo vị, Thủ trưởng đơn vị chức năng ghi phân phối điểm 1 mục III mẫu mã số 02, 03 Nghị định 56/2015).

Đối với đơn vị có cơ cấu tổ chức Phòng, Khoa cùng tương đương:

Lãnh đạo đơn vị chức năng được giao phụ trách triệu tập và chủ trì họp toàn thể công chức, viên chức với NLĐ ở trong phòng để nhận xét, góp ý so với Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng, công chức, viên chức và NLĐ của Phòng:Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng, công chức, viên chức và NLĐ trường đoản cú trình bày báo cáo tự tiến công giá;Các thành viên tham gia có ý kiến góp ý về phần tự reviews của Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng, công chức, viên chức và NLĐ theo các nội dung tấn công giá, phân một số loại (lưu ý: những ý con kiến góp ý tại cuộc họp được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp);Trưởng Phòng chịu đựng trách tổng hợp và ghi chủ kiến của tập thể vào điểm 1 mục III cùng nhận xét của cá thể vào điểm 2 Mục III chủng loại số 02, 03 Nghị định 56/2015 so với Phó trưởng Phòng, công chức, viên chức và NLĐ ở trong nhà được giao trực tiếp cai quản lý.Thủ trưởng đơn vị triệu tập và công ty trì cuộc họp bao gồm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Trưởng những Phòng thuộc solo vị, thay mặt cấp ủy, Công đoàn cùng Đoàn giới trẻ để dìm xét, góp ý đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị và Trưởng các Phòng:Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị, Trưởng các Phòng trình bày report tự đánh giá công dụng công tác theo nhiệm vụ được giao;Các thành viên tham gia đóng góp chủ kiến (lưu ý những ý kiến góp ý được ghi vào biên bạn dạng và thông qua tại cuộc họp);Cấp ủy Đảng cùng cấp cho có chủ kiến bằng văn phiên bản về công chức, viên chức được nhận xét phân các loại (chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức giữ chức vụ chỉ đạo quản lý);Phó Thủ trưởng đối chọi vị phụ trách tổng hợp cùng ghi ý kiến của đồng chí vào điểm 1 mục III với nhận xét của cá nhân vào điểm 2 mục III số 02, 03 Nghị định 56/2015 so với Trưởng chống được giao trực tiếp quản lí lý.Thủ trưởng 1-1 vị tìm hiểu thêm ý kiến góp sức nêu bên trên (đã tổng phù hợp thành biên bản), quyết định đánh giá, phân loại đối với Phó Thủ trưởng đối kháng vị, Lãnh đạo cấp cho Phòng, công chức, viên chức cùng NLĐ của đơn vị và ghi vào mục IV chủng loại số 02, 03 Nghị định 56/2015 (lưu ý đối với Phó Thủ trưởng solo vị, ghi thêm vào điểm 1 mục III mẫu mã số 02, 03).

- bộ phận Tổ chức cán cỗ gửi Phiếu tấn công giá, phân một số loại của Thủ trưởng đơn vị chức năng kèm theo biên bạn dạng các cuộc họp, ý kiến bằng văn phiên bản của cấp ủy Đảng và các tài liệu có tương quan về bộ (qua Vụ tổ chức triển khai cán bộ) chậm nhất trước ngày 05/01 năm sát để Lãnh đạo cỗ xem xét, ra quyết định đánh giá, phân loại so với Thủ trưởng đơn vị chức năng (lưu ý: đối với Phiếu tấn công giá, phân một số loại của Thủ trưởng đơn vị yêu cầu đơn vị chức năng ghi bắt tắt ý kiến của tập thể đơn vị vào mục một trong những phần III; mục 2 ko ghi, ko ký).

- Thủ trưởng đơn vị có trọng trách thông báo hiệu quả đánh giá, phân loại bằng văn bản cho công chức, viên chức cùng NLĐ sau 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày có tóm lại của người dân có thẩm quyền tấn công giá, phân loại.

- bộ phận Tổ chức cán cỗ có trách nhiệm lưu vào làm hồ sơ công chức, viên chức cùng NLĐ: Phiếu tấn công giá, phân nhiều loại (đã được cấp tất cả thẩm quyền tấn công giá, phân nhiều loại và đóng góp dấu), văn bạn dạng thông báo kết quả đánh giá, phân loại và các tài liệu liên quan.

Lưu ý về hồ sơ

- hồ nước sơ tiến công giá, phân các loại Thủ trưởng các đơn vị (gồm phiếu tiến công giá, phân nhiều loại cá nhân; biên bạn dạng cuộc họp; chủ ý bằng văn bản của cấp cho ủy đảng; các tài liệu tương quan như dự án công trình khoa học, đề án, chủ đề hoặc ý tưởng được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp gồm thẩm quyền công nhận).

- Bảng tổng hợp công dụng đánh giá công chức, viên chức cùng NLĐ; danh sách những công chức, viên chức và NLĐ không ngừng nhiệm vụ yêu cầu nêu rõ nguyên nhân không kết thúc nhiệm vụ (theo mẫu mã đính kèm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.