ÔN TẬP CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 12

Chương 2 với nội dung kiến thức về Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm lôgarit. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 12, gametonghop.net sẽ tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và lí giải giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây vẫn là tài liệu hữu ích giúp các em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng phù hợp kiến thức

I. Hàm số lũy thừa

Lũy thừa với số nón hữu tỉ

Cho số thực a dương và số hữu tỉ $r=fracmn$, trong số ấy $m in Z$, $n in N^*$. Lũy quá của a với số mũ r là số $a^r$ xác minh bởi:

$a^r=a^fracmn=sqrta^m$

Lũy vượt với số nón vô tỉ

Ta gọi số lượng giới hạn của hàng số $a^r_n$ là lũy vượt của a cùng với số mũ $alpha$.Ký hiệu: $a^alpha$
$a^alpha =lim_n o +infty a^r_n$ với $alpha =lim_n o +infty r_n$

Chú ý:  $1^alpha=1, (alpha in R)$

II. Hàm số mũ

Định lí 1

Hàm số $y=e^x$ có đạo hàm tại đầy đủ x .Bạn sẽ xem: Ôn tập chương 2 toán 12
$(e^x)"=e^x$
Với hàm hợp, ta gồm công thức đạo hàm tương tự:
$(e^u)"=u"e^u$

Định lí 2

Hàm số $y=a^x$, $a>0,a eq 1$ gồm đạo hàm tại hồ hết x.
$(a^x)"=a^xln a$
Với hàm hợp, ta có:
$(a^u)"=a^uln a.u"$

III. Hàm số Lôgarit

Định lí 3

Hàm số $y=log_ax$ ($a>0,a eq 1$) có đạo hàm tại đa số $x>0$
$(log_ax)"=frac1x ln a$
Đặc biệt: $(ln x)"=frac1x$Với hàm hợp, ta gồm công thức tương tự:
$(log_au)"=fracu"u ln a$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

Câu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc thù của lũy quá với số mũ thực.

=> Xem giải đáp giải

Câu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa.

=> Xem giải đáp giải

Câu 3:Trang 90 - sgk giải tích 12

=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 4:Trang 90 - sgk giải tích 12

Tìm tập xác minh của các hàm số:

a) $y=frac13^x-3$

b) $y=logfracx-12x-3$

c) $y=logsqrtx^2-x-12$

d) $y=sqrt25^x-5^x$

=> Xem trả lời giải

Câu 5:Trang 90 - sgk giải tích 12

Biết $4^4+ 4^-x = 23$.

Hãy tính: $2^x + 2^-x$

=> Xem giải đáp giải

Câu 6:Trang 90 - sgk giải tích 12

Cho $log_ab=3$,$log_ac=-2$ . Hãy tính $log_ax$ với:

a) $x=a^3b^2sqrtc$

b) $x=fraca^4sqrtbc^3$

=> Xem trả lời giải

Câu 7:Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau:

a) $3^x+4 + 3.5^x+3 = 5^x+4 + 3^x+3$

b) $25^x– 6.5^x + 5 = 0$

c) $4.9^x + 12^x – 3.16^x = 0$

d) $log_7(x-1)log_7x = log_7x$

e) $log_3x+log_sqrt3x+log_frac13x=6$

g) $log_fracx+8x-1=log x$

=> Xem lí giải giải

Câu 8: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình:

a) $2^2x-1+ 2x^2x-2 + 2^2x-3 geq 448$

b) $(0,4)^x – (2,5)^x+1 > 1,5$

 

c) $log_3left => Xem khuyên bảo giải soạn văn 12 tập 2Soạn văn 12 tập 1 giản lượcSoạn văn 12 tập 2 giản lượcGiải tích lớp 12Hình học lớp 12Hoá học 12Giải GDCD 12Giải sgk sinh học tập 12Lịch sử 12Giải sgk đồ vật lí 12Địa lí 12Sgk tiếng Anh 12Tiếng Anh 12 - sách mớiTrắc nghiệm toán 12Trắc nghiệm trang bị lý 12Trắc nghiệm ngữ văn 12Trắc nghiệm địa lý 12Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12

Chuyên đề Văn 12Chuyên đề Toán 12Chuyên đề Sinh 12

Đề ôn thi lớp 12

Đề thi Sinh 12Đề ôn thi GDCD 12Đề thi lịch sử 12Đề thi Địa lí 12Văn mẫu 12Tập bản đồ địa lí 12

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.