MẪU GIẤY BÁN XE MÁY VIẾT TAY

Tôi muốn hỏi về mẫu giấy mua xe máy cũ. Mẫu giấy mua xe máy cũ viết tay bao gồm những nội dung gì? Có cần thực hiện công chứng, chứng thực mẫu giấy mua xe máy cũ không? Giấy mua xe máy cũ viết tay có thời hạn hay không? Xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Cấp đăng ký biển số xe khi thực hiện mua bán xe máy cũ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định như sau:

"Điều 10. Cấp đăng ký, biển số xe...2. Đăng ký sang tên:a) Tổ chức, cá nhân bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe: Khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;b) Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời;c) Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc được thừa kế xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú: Nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (không áp dụng trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe) và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để làm thủ tục đăng ký sang tên. Trình tự cấp biển số thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm đ (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh, mô tô sang tên trong cùng điểm đăng ký) và điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này (đối với sang tên khác tỉnh)...."

Như vậy, việc thực hiện đăng ký sang tên khi mua bán xe máy cũ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật như trên.

Mẫu giấy mua bán xe máy cũ như thế nào?

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy cũ được quy định như sau:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x