HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

*

Trường Đại học Bình Dương thông báo mức học tập phí, lệ giá thành nhập học khóa tuyển sinh năm 2022, như sau:

1️⃣ Học phí các ngành:

STT

Ngành học

Tín chỉ toàn khóa

Tín chỉ HK1

Học mức giá HK1 chưa giảm

Học phí sau thời điểm giảm 15%

1Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng150117,115,0006,047,750
2Kế toán120127,542,0006,410,700
3Quản trị khiếp doanh120127,542,0006,410,700
4Tài chủ yếu – Ngân hàng120127,542,0006,410,700
5Ngôn ngữ Anh120127,728,0006,568,800
6Công nghệ sinh học120127,749,0006,586,650
7Công nghệ thực phẩm120127,749,0006,586,650
8Công nghệ thông tin120127,749,0006,586,650
9Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử150127,935,0006,744,750
10Việt nam giới học120138,155,0006,931,750
11Hàn Quốc học120138,548,0007,265,800

12

Nhật bản học

120

13

8,548,000

7,265,800

13

Kiến trúc

150

13

8,776,000

7,459,600
14Công nghệ chuyên môn ô tô150139,089,0007,725,650
15Luật gớm tế120159,588,0008,149,800
16Dược học150139,654,0008,205,900
17Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng1201411,218,0009,535,300

✔  một năm học gồm 3 học kỳ chính; mỗi học tập kỳ tối thiểu 7 tín chỉ, tối đa 15 tín chỉ.

2️⃣ Lệ giá tiền nhập học: 1.000.000 đồng (đã được tặng 1/2 lệ phí).

Lệ giá thành nhập học tập gồm: chi phí hồ sơ, cai quản hồ sơ; đồng phục áo khoác; đồng phục thể dục; thẻ sinh viên; khám sức mạnh đầu năm.

3️⃣ Phí bảo hiểm y tế (15 tháng): 705.000 đồng.

*

🔰 Xem cụ thể TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x