GỘP NHIỀU FILE EXCEL THÀNH 1 FILE

Chắc hẳn người tiêu dùng Excel rất nhiều lần loay hoay băn khoăn làm thể nào để tổng hợp các file Excel riêng biệt lẻ không giống nhau thành một file hoàn hảo gồm những trang tính. Việc thao tác dùng các hàm như VLOOKUP giỏi tham chiếu tới các bảng tính Excel khác hình như gây nhiều phiền phức khi người dùng phải mở những file đồng thời. Bài viết này, gametonghop.net đã hướng dẫn các bạn cách gộp những file Excel thành một tệp tin duy nhất.

Tuyệt đỉnh Excel - khóa học Excel Online khiến cho bạn Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ


XEM cấp tốc MỤC LỤC


Sử dụng CODE VBA

Đầu tiên, hãy cho toàn bộ các file cần tổng phù hợp vào vào một folder như sau:

*

Tiếp theo,

Mở tệp Excel bắt đầu mà bạn muốn tổng vừa lòng cả 4 tệp tin trên

Các tệp tin book1, book2, book3, book4 bao hàm nhiều sheets khác nhau.

Bạn nên thực hiện thao tác làm việc sau đây:

Vào Developer > Visual Basic, cửa sổ Microsoft Visual Basic for applications mở ra. Nhấp vào Insert > Module, coppy đoạn mã tiếp sau đây vào Module:

Sub GetSheets()Path = "C:UsersdtDesktopdt kte" Filename = Dir(Path & "*.xls") bởi vì While Filename "" Workbooks.Open Filename:=Path và Filename, ReadOnly:=True For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1) Next Sheet Workbooks(Filename).Close Filename = Dir() LoopEnd SubLưu ý: trong khúc Code trên, sau phần " Path = ", trong lốt ngoặc kép (") là thư mục cất 4 file excel trong ví dụ công ty chúng tôi đã cho, bạn có thể thay thay đổi bằng đường truyền thư mục chứa các file bạn đang lưu. Đừng quên thêm dấu "" sau băng thông để Excel có thể nhận định bọn chúng trên và một folder.

Cuối cùng, dấn Run hoặc phím F5 nhằm chạy mã. Công dụng thu được là tất cả trang tính giờ đây sẽ ở trên và một file (một bảng tính) Excel.

Nhược điểm của mã Code này là gộp toàn bộ các file các bạn chọn trong thư mục thành một bảng tính duy nhất, nếu khách hàng chỉ ước ao gộp một vài ba sheet ví dụ trong những file Excel sẵn có, thì cách đồ vật 2 tiếp sau đây mới giành riêng cho bạn.

Sử dụng mã CODE VBA khác

Thao tác giống như như trên, bạn chỉ cần thay "mã Code trên" bằng mã Code mới sau:

Sub MergeExcelFiles() Dim fnameList, fnameCurFile As Variant Dim countFiles, countSheets As Integer Dim wksCurSheet As Worksheet Dim wbkCurBook, wbkSrcBook As Workbook fnameList = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Microsoft Excel Workbooks (*.xls;*.xlsx;*.xlsm),*.xls;*.xlsx;*.xlsm", Title:="Choose Excel files to lớn merge", MultiSelect:=True) If (vbBoolean VarType(fnameList)) Then If (UBound(fnameList) > 0) Then countFiles = 0 countSheets = 0 Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual mix wbkCurBook = ActiveWorkbook For Each fnameCurFile In fnameList countFiles = countFiles + 1 mix wbkSrcBook = Workbooks.Open(Filename:=fnameCurFile) For Each wksCurSheet In wbkSrcBook.Sheets countSheets = countSheets + 1 wksCurSheet.Copy after:=wbkCurBook.Sheets(wbkCurBook.Sheets.Count) Next wbkSrcBook.Close SaveChanges:=False Next Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic MsgBox "Processed " và countFiles và " files" & vbCrLf & "Merged " & countSheets & " worksheets", Title:="Merge Excel files" end If Else MsgBox "No files selected", Title:="Merge Excel files" kết thúc If end Sub

Sử dụng "Move or Copy"

Với phần đa dân không chăm trong Excel hay không sử dụng được Code phức tạp, thì bạn cần phải sử dụng khả năng More or Copy để sao chép các trang tính một bí quyết nhanh hơn.

Bước 1: Mở tất cả các tệp tin chứa những sheets bạn có nhu cầu gộp.

Bước 2: Chọn toàn bộ các tên trang tính (ví dụ như Sheet 1, Sheet 2,...) trong bảng tính nghỉ ngơi thanh tên. Bạn cũng có thể chọn các trang bằng phương pháp nhấn giữ lại Ctrl hoặc Shift rồi nhấn vào trái để chọn. Nhấp chuột phải vào thương hiệu một trang tính trong các trang tính sẽ chọn, chọn Move or Copy như hình bên dưới đây

*

Hộp thoại Move or Copy sẽ được hiện tại lên, tại loại "Move selected sheets to book" chúng ta chọn toàn bộ các file Excel đơn lẻ (các bảng tính) mà bạn có nhu cầu gộp nhất. ở phần "Before sheet" chúng ta chọn vị trí những sheet như hình bên dưới đây:

*

Cuối cùng, Click OK và hiệu quả thu được là một trong bảng tính Excel lớn bao gồm các trang tính bạn đã chọn.

Lưu ý: Lặp lại làm việc với các bảng tính (file Excel đơn nhất khác) như book2.xlsx, book3.xlsx,... Của công ty chúng tôi hay các bảng tính của các bạn để gộp được thành một file Excel to duy nhất.

*

Qua bài viết trên, bọn họ thấy VBA là 1 công rứa hữu hiệu so với người cần sử dụng Excel trong công việc hàng ngày. Không mọi thế, VBA còn đựng vô vàn tính năng hỗ trợ bạn không chỉ có trong Excel hơn nữa trong Word, PowerPoint, Outlook,... Giúp bạn trở thành dân chăm trong lĩnh vực tin học văn phòng.

Tham khảo các bài viết về VBA cũng như tham gia khóa huấn luyện của gametonghop.net để làm chủ các tài năng trong Excel buổi tối ưu hóa các bước của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x