Điểm Chuẩn Trường Đại Học Trà Vinh

Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học Trà Vinh bao gồm thức công bố mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường. Năm 2023, trường huấn luyện 52 ngành nghề thuộc các lĩnh vực. Cụ thể mức điểm chuẩn chỉnh từng ngành thí sinh xem tại đây


*

Điểm chuẩn Đại học tập Trà Vinh 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Trà Vinh đã chấp nhận công bố. Ngưỡng điểm chuẩn chỉnh thấp nhất vào trường trong năm này là 15 điểm. Cụ thể các ngành trên trường Đại học tập Trà Vinh tất cả điểm chuẩn chỉnh như sau:

Ngành giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.5

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.5

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Sư phạm ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 25

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28.5

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Sư phạm giờ đồng hồ Khmer

Mã ngành: 7140226

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.75

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.75

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành màn biểu diễn nhạc cố truyền thống

Mã ngành: 7210210

Điểm chuẩn: 15

Ngành Âm nhạc học

Mã ngành: 7210201

Điểm chuẩn: 15

Ngành quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản ngại trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 18

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.5

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Hóa dược

Mã ngành: 7720203

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 24.6

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 800

Ngành Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Răng – Hàm – Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 24.8

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Điểm thi ĐGNL: 800

Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 20.1

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành kỹ thuật hình hình ảnh y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành ngôn ngữ Khmer

Mã ngành: 7220106

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành ngữ điệu Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.55

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành văn hóa học

Mã ngành: 7229040

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành kinh tế tài chính học

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành thiết yếu trị học

Mã ngành: 7310201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành cai quản nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành cai quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành cai quản thể dục thể thao

Mã ngành: 7810301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành cai quản tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 750101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Tôn giáo học

Mã ngành: 750101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành giáo dục đào tạo mầm non

Mã ngành: 51140201

Điểm chuẩn: 17

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Kết luận: trên là công dụng điểm chuẩnĐại học Trà Vinh new nhất. Năm 2022, nút điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào trường dao động từ 15 mang đến 25 điểm. Trong đó, ngành y tế là ngành tất cả điểm chuẩn cao nhất. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành chính trị học.

Hy vọng các chúng ta có thể đặt chân trên phần đông nẻo đường "học vấn" mà mình thích để đoạt được những đỉnh điểm trong công việc. Chúc chúng ta thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.