Điểm Chuẩn Trường Đại Học Thủy Lợi

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị kinh doanh quản ngại trị marketing TLA402A00, A01, D01, D0725Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
2 technology thông tin technology thông tin TLA106A00, A01, D01, D0726.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
3 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện TLA112A00, A01, D01, D0724.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
4 kinh tế tài chính TLA401A00, A01, D01, D0725.7Tiêu chí phụ 2 Điểm Toán ≥ 8.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
5 chuyên môn cơ khí nghệ thuật cơ khí TLA105A00, A01, D01, D0724Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 4
6 Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật ô tô TLA123A00, A01, D01, D0724.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
7 Kỹ thuật xây cất Kỹ thuật kiến tạo TLA201A00, A01, D01, D0720.85Tiêu chí phụ 1 Điểm giờ đồng hồ Anh ≥ 5.8 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
8 Thủy văn học Thuỷ văn học tập TLA103A00, A01, D01, D0717.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 5.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
9 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá TLA121A00, A01, D01, D0725Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6
10 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử nghệ thuật cơ năng lượng điện tử TLA120A00, A01, D01, D0724.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
11 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường TLA109A00, A01, D01, D0718.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥5.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7
12 technology sinh học technology sinh học TLA119A00, A01, D01, D0718.2Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
13 Kỹ thuật chất hóa học chuyên môn hoá học tập TLA118A00, A01, D01, D0717.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
14 chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông Kỹ thuật xây dừng TLA113A00, A01, D01, D0717.35Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8
15 chuyên môn xây dựng công trình xây dựng thủy Kỹ thuật xuất bản TLA101A00, A01, D01, D0717.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 1
16 technology kỹ thuật tạo công nghệ kỹ thuật desgin TLA111A00, A01, D01, D0721.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
17 kỹ thuật tài nguyên nước kỹ thuật tài nguyên nước TLA102A00, A01, D01, D0717.35Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
18 chuyên môn xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) Kỹ thuật kiến thiết TLA104A00, A01, D01, D0720.75Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6
19 thống trị xây dựng cai quản xây dựng TLA114A00, A01, D01, D0722.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 1
20 kế toán tài chính kế toán TLA403A00, A01, D01, D0724.95Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1
21 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông TLA124A00, A01, D01, D0724.85Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
22 kinh tế xây dựng tài chính xây dựng TLA404A00, A01, D01, D0723.05Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8
23 dịch vụ thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử TLA405A00, A01, D01, D0725.4Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
24 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản trị dịch vụ phượt và lữ khách TLA406A00, A01, D01, D0725.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
25 ngôn ngữ Anh ngôn từ Anh TLA203A01, D01, D07, D0825.7Tiêu chí phụ 1 Điểm giờ Anh ≥ 7.9 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤8
26 khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin TLA116A00, A01, D01, D0725.55Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5
27 Kỹ thuật ứng dụng Kỹ thuật phần mềm TLA117A00, A01, D01, D0725.8Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.8 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
28 Trí tuệ nhân tạo và khoa học tài liệu Khoa học dữ liệu và Trí tuệ tự tạo TLA126A00, A01, D01, D0725.2Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤4
29 Kỹ thuật cấp cho thoát nước Kỹ thuật cấp thoát nước TLA107A00, A01, D01, D0717Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 5Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
30 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TLA407A00, A01, D01, D0725.6Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6
31 Tài bao gồm - ngân hàng TLA408A00, A01, D01, D0724.8Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2
32 kiểm toán TLA409A00, A01, D01, D0724.9Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4
33 tài chính số TLA410A00, A01, D01, D0725.15Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
34 chuyên môn Robot cùng Điều khiển tối ưu TLA128A00, A01, D01, D0722.65Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3
35 nguyên tắc TLA301A00, A01, D01, C0026.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 hoặc Văn ≥ 7.4 tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1í phụ
36 an ninh mạng TLA127A00, A01, D01, D0725.25Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.0 tiêu chuẩn phụ 2 TTNV ≤2


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.