ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Hội đồng - quản trị hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Nha Trang thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển theo phương thức reviews của kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 cụ thể như sau


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nha Trang Xét Theo kết quả Thi THPT giang sơn 2023

Chương trình sệt biệt

Mã ngành

Tên ngành, chương trình đào tạo

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển(Thang điểm 30)

Điểm giờ Anh

7540105MP

Công nghệ sản xuất thuỷ sản(Chương trình Minh Phú - NTU)

16,5

7620301MP

Nuôi trồng thuỷ sản(Chương trình Minh Phú - NTU)

16,5

7340101 A

Quản trị gớm doanh(Chương trình song ngữ Anh-Việt)

20,5

6

7340301PHE

Kế toán(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)

20

5,5

7480201 PHE

Công nghệ thông tin(Chương trình song ngữ Anh-Việt)

20

5,5

7810201 PHE

Quản trị khách hàng sạn(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)

22

6

7810103P

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành(Chương trình song ngữ Pháp-Việt)

17

Chương trình chuẩn

Mã ngành

Tên ngành, chương trình đào tạo

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển(Thang điểm 30)

Điểm giờ Anh

7620303

Khoa học tập thủy sản(02 chuyên ngành: khai quật thủy sản, công nghệ thủy sản)

16

7620305

Quản lý thuỷ sản

16

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

16

7420201

Công nghệ sinh học

16

7520320

Kỹ thuật môi trường(02 siêng ngành: chuyên môn môi trường; thống trị môi ngôi trường và an toàn vệ sinh lao động)

16

7520103

Kỹ thuật cơ khí(02 chuyên ngành: kỹ thuật cơ khí; xây cất và sản xuất số)

17

7510202

Công nghệ sản xuất máy

16

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

16,5

7520115

Kỹ thuật nhiệt

16

7840106

Khoa học hàng hải(02 chuyên ngành: khoa học hàng hải; cai quản hàng hải với Logistics)

20,5

7520116

Kỹ thuật cơ khí đụng lực

16

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

16

7520130

Kỹ thuật ô tô

20

7520201

Kỹ thuật điện(chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử)

18

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

16

7580201

Kỹ thuật xây dựng(02 chuyên ngành: kỹ thuật xây dựng; cai quản xây dựng)

17

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

16

7520301

Kỹ thuật hoá học

16

7540101

Công nghệ thực phẩm(02 chăm ngành: công nghệ thực phẩm; Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm)

17

7540105

Công nghệ sản xuất thuỷ sản(02 chuyên ngành: technology chế thay đổi thủy sản; công nghệ sau thu hoạch)

16

7480201

Công nghệ thông tin(03 chuyên ngành: công nghệ phần mềm; hệ thống thông tin; truyền thông và Mạng trang bị tính)

21

4,5

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

18

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

21

5

7810201

Quản trị khách hàng sạn

22

5

7340101

Quản trị gớm doanh

20,5

5

7340115

Marketing

23

5

7340121

Kinh doanh yêu thương mại

23

5

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng(02 chăm ngành: Tài chính - Ngân hàng; technology tài chính)

20,5

4,5

7340301

Kế toán(02 chăm ngành: Kế toán; Kiểm toán)

21

4,5

7380101

Luật(02 chuyên ngành: Luật, luật kinh tế)

19

7220201

Ngôn ngữ Anh(04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; tiếng Anh du lịch; đào tạo tiếng Anh; tuy nhiên ngữ Anh - Trung)

23

6,5

7310101

Kinh tế(02 chuyên ngành: tài chính thủy sản; cai quản kinh tế)

18

7310105

Kinh tế phân phát triển

20

Điểm chuẩn Đại học Nha Trang Xét tuyển chọn Theo học tập Bạ trung học phổ thông Năm 2023

Điểm chuẩn chỉnh Trúng Tuyển Theo Hình Thức học Bạ thpt Các Ngành Như sau:

STTTHÔNG TIN NGÀNH
1. Chương trình đặc biệt
1Mã ngành: 7540105MPTên ngành, công tác đào tạo: công nghệ chế biến chuyển thủy sản ( công tác Minh Phú - NTU)Mã tổ hợp: TO, Vl, HH, SHĐiểm chuẩn chỉnh học bạ thpt (Thang điểm 40): 24Điểm tiếng Anh:
2Mã ngành: 7620301MPTên ngành, chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản ( công tác Minh Phú - NTU)Mã tổ hợp: TO, Vl, HH, SHĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 24Điểm tiếng Anh:
3Mã ngành: 7340101ATên ngành, chương trình đào tạo: cai quản trị marketing ( Chương trình tuy vậy ngữ Anh - Việt)Mã tổ hợp: TA, LS, DL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 28Điểm giờ Anh: 6
4Mã ngành: 7340301PHETên ngành, công tác đào tạo: kế toán tài chính ( Chương trình tuy nhiên ngữ Anh - Việt)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 28Điểm giờ Anh: 6
5Mã ngành: 7480201PHETên ngành, công tác đào tạo: công nghệ thông tin ( Chương trình tuy vậy ngữ Anh - Việt)Mã tổ hợp: TO, VL, TH, CNĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 28Điểm giờ Anh: 6
6Mã ngành: 7810201PHETên ngành, chương trình đào tạo: quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh - Việt)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ thpt (Thang điểm 40): 27Điểm giờ đồng hồ Anh: 6
7Mã ngành: 7810103PTên ngành, chương trình đào tạo: cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, TPĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 25Điểm giờ Anh:
2. Chương trình chuẩn
8Mã ngành: 7620303Tên ngành, chương trình đào tạo: công nghệ thủy sản (2 siêng ngành: khai quật thủy sản, công nghệ thủy sản)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 22Điểm giờ Anh:
9Mã ngành: 7620305Tên ngành, lịch trình đào tạo: thống trị thủy sảnMã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 22Điểm giờ đồng hồ Anh:
10Mã ngành: 7620301Tên ngành, chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sảnMã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 22Điểm giờ Anh:
11Mã ngành: 7420201Tên ngành, lịch trình đào tạo: technology sinh họcMã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 24Điểm tiếng Anh:
12Mã ngành: 7520320Tên ngành, chương trình đào tạo: Kỹ thuật môi trường (2 chăm ngành: chuyên môn môi trường, quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 22Điểm tiếng Anh:
13Mã ngành: 7520103Tên ngành, chương trình đào tạo: nghệ thuật cơ khí (2 chăm ngành: chuyên môn cơ khí, thiết kế và sản xuất số)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 23Điểm tiếng Anh:
14Mã ngành: 7510202Tên ngành, công tác đào tạo: Công nghệ chế tạo máyMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 22Điểm tiếng Anh:
15Mã ngành: 7520114Tên ngành, công tác đào tạo: kỹ thuật cơ điện tửMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 28Điểm tiếng Anh:
16Mã ngành: 7520115Tên ngành, lịch trình đào tạo: nghệ thuật nhiệtMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 22Điểm tiếng Anh:
17Mã ngành: 7840106Tên ngành, lịch trình đào tạo: công nghệ hàng hải (2 chăm ngành: công nghệ hàng hải, thống trị hàng hải và Logistics)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 28Điểm giờ đồng hồ Anh:
18Mã ngành: 7520116Tên ngành, chương trình đào tạo: nghệ thuật cơ khí rượu cồn lựcMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 22Điểm giờ đồng hồ Anh:
19Mã ngành: 7520122Tên ngành, lịch trình đào tạo: nghệ thuật tàu thủyMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 24Điểm tiếng Anh:
20Mã ngành: 7520130Tên ngành, lịch trình đào tạo: kỹ thuật ô tôMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 27Điểm giờ đồng hồ Anh:
21Mã ngành: 7520201Tên ngành, công tác đào tạo: Kỹ thuật năng lượng điện (Chuyên ngành chuyên môn điện, điện tử)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 23Điểm giờ đồng hồ Anh:
22Mã ngành: 7520216Tên ngành, lịch trình đào tạo: Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóaMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 23Điểm giờ Anh:
23Mã ngành: 7580201Tên ngành, lịch trình đào tạo: Kỹ thuật xây dừng (2 chăm ngành: kỹ thuật xây dựng, thống trị xây dựng)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 23Điểm giờ Anh:
24Mã ngành: 7580205Tên ngành, lịch trình đào tạo: nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thôngMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 22Điểm tiếng Anh:
25Mã ngành: 7520301Tên ngành, công tác đào tạo: chuyên môn hóa họcMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 22Điểm giờ Anh:
26Mã ngành: 7540101Tên ngành, chương trình đào tạo: technology thực phẩm (2 siêng ngành: technology thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 24Điểm giờ Anh:
27Mã ngành: 7540105Tên ngành, chương trình đào tạo: công nghệ chế biến đổi thủy sản (2 chuyên ngành: công nghệ chế đổi thay thủy sản, công nghệ sau thu hoạch)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, SHĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 22Điểm giờ Anh:
28Mã ngành: 7480201Tên ngành, lịch trình đào tạo: công nghệ thông tin (3 chuyên ngành: technology phần mềm, hệ thống thông tin, truyền thông media và Mạng trang bị tính)Mã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 28Điểm giờ đồng hồ Anh: 5,5
29Mã ngành: 7340405Tên ngành, công tác đào tạo: hệ thống thông tin quản ngại lýMã tổ hợp: TO, VL, HH, CNĐiểm chuẩn chỉnh học bạ thpt (Thang điểm 40): 25Điểm giờ đồng hồ Anh:
30Mã ngành: 7810103Tên ngành, công tác đào tạo: quản trị dịch vụ thương mại và du ngoạn lữ hànhMã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ thpt (Thang điểm 40): 27Điểm giờ Anh: 5,5
31Mã ngành: 7810201Tên ngành, công tác đào tạo: quản ngại trị khách sạnMã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 27Điểm giờ đồng hồ Anh: 5,5
32Mã ngành: 7340101Tên ngành, chương trình đào tạo: quản ngại trị kinh doanhMã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 28Điểm tiếng Anh: 6
33Mã ngành: 7340115Tên ngành, lịch trình đào tạo: MarketingMã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 30Điểm giờ Anh: 6
34Mã ngành: 7340121Tên ngành, công tác đào tạo: sale thương mạiMã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ thpt (Thang điểm 40): 27Điểm tiếng Anh: 5,5
35Mã ngành: 7340201Tên ngành, chương trình đào tạo: Tài chính - bank (2 siêng ngành: Tài thiết yếu - Ngân hàng, công nghệ tài chính)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 27Điểm tiếng Anh: 5,5
36Mã ngành: 7340301Tên ngành, lịch trình đào tạo: kế toán (2 chăm ngành: Kế toán, Kiểm toán)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ thpt (Thang điểm 40): 28Điểm giờ đồng hồ Anh: 5,5
37Mã ngành: 7380101Tên ngành, công tác đào tạo: điều khoản (2 siêng ngành: Luật, phương pháp kinh tế)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ thpt (Thang điểm 40): 28Điểm giờ đồng hồ Anh:
38Mã ngành: 7220201Tên ngành, công tác đào tạo: ngôn từ Anh (4 siêng ngành: Biên - phiên dịch, tiếng Anh du lịch, đào tạo tiếng Anh, song ngữ Anh - Trung)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn chỉnh học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 30Điểm tiếng Anh: 7
39Mã ngành: 7310101Tên ngành, chương trình đào tạo: kinh tế tài chính (2 siêng ngành: kinh tế tài chính thủy sản, cai quản kinh tế)Mã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 26Điểm giờ đồng hồ Anh:
40Mã ngành: 7310105Tên ngành, chương trình đào tạo: kinh tế tài chính phát triểnMã tổ hợp: TA, LS, ĐL, GDCDĐiểm chuẩn học bạ trung học phổ thông (Thang điểm 40): 26Điểm giờ đồng hồ Anh:

Điểm chuẩn Đại học Nha Trang Xét Theo hiệu quả Thi THPT giang sơn 2022

Điểm chuẩn Đại học Nha Trang đã chính thức ra mắt điểm chuẩn mới nhất. Điểm chuẩn chỉnh của những ngành năm nay lấy tự 15.5 điểm. Tiếp sau đây là chi tiết về nấc điểm chuẩn cụ thể của các ngành tại trường:

Ngành khai quật thủy sản

Mã ngành: 7620304

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành quản lý thủy sản

Mã ngành: 7620305

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành chuyên môn nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành khoa học hàng hải

Mã ngành: 7840106

Điểm chuẩn: 17.0

Điểm TN THPT: 6.3

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành nghệ thuật cơ khí động lực

Mã ngành: 7520116

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành chuyên môn tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520130

Điểm chuẩn: 18.0

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều khiếu nại tiếng anh: 4.0

Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử)

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Điều kiện tiếng anh: 4.0

Ngành technology chế vươn lên là thủy sản

Mã ngành: 7540105

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

NgànhCông nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 18.0

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 4.5

Ngành khối hệ thống thông tin quản lí lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 17

Điểm TN THPT: 6.3

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Điều kiện tiếng anh: 4.5

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(chương trình tuy nhiên ngữ Pháp – Việt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x