ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN HẬU CẦN 2018

Theo đó, rất nhiều trường gồm điểm chuẩncao là học viện chuyên nghành Kỹ thuật quân sự, học viện chuyên nghành quân y, trường Sĩ quan bao gồm trị (tổ thích hợp C00), học viện chuyên nghành Biên phòng…

Điểm chuẩn chỉnh dành đến thí sinh nữ giới chênh lệch to so với thí sinh nam. Ví dụ, học viện Kĩ thuật quân sự, trong những lúc thí sinh nam sống miền Bắc chỉ việc đạt 22,40 là trúng tuyển thì với bạn nữ mức điểm về tối thiểu là 25,10;


Học viện Quân y, điểm trúng tuyển chọn với thí sinh nam ở khu vực miền bắc là 20,05 trong lúc thí sinh con gái là 25,65…

Tên trường/Đối tượng

Điểm chuẩn

Ghi chú

1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

22.40

Thí sinh nam giới miền Nam

21.35

Thí sinh nút 21,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60.

Thí sinh nàng miền Bắc

25.10

Thí sinh phụ nữ miền Nam

24.25

Thí sinh nấc 24,25 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00.

2. HỌC VIỆN QUÂN Y

a) tổ hợp A00

Thí sinh nam miền Bắc

20.05

Thí sinh phái nam miền Nam

20.60

Thí sinh phái nữ miền Bắc

25.65

Thí sinh thanh nữ miền Nam

26.35

b) tổng hợp B00

Thí sinh nam giới miền Bắc

22.35

Thí sinh mức 22,35 điểm: - Thí sinh tất cả điểm môn Sinh ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh tất cả điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán ≥ 7,60 trúng tuyển.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

21.05

Thí sinh thiếu phụ miền Bắc

24.20

Thí sinh cô bé miền Nam

24.15

Thí sinh nấc 24,15 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 8,25

3. HỌC VIỆN HẬU CẦN

Thí sinh phái nam miền Bắc

21.90

Thí sinh nút 21,90 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00.

Thí sinh nam giới miền Nam

19.65

Thí sinh mức 19,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60.

4. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

a) Ngành Kỹ thuật hàng không

Thí sinh nam giới miền Bắc

20.40

Thí sinh mức 20,40 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.

Thí sinh nam giới miền Nam

21.70

b) Ngành CHTM PK-KQ

Thí sinh phái nam miền Bắc

20.10

Thí sinh nút 20,10 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60

Thí sinh phái mạnh miền Nam

19.25

Thí sinh nút 19,25 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,00. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25.

5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Thí sinh phái nam miền Bắc

20.45

Thí sinh nút 20,45 điểm: - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,20 trúng tuyển. - Thí sinh tất cả điểm môn Toán ≥ 6,20, điểm môn Lý ≥ 7,50 trúng tuyển.

Thí sinh nam giới miền Nam

19.80

6. TRƯỜNG SĨ quan tiền CHÍNH TRỊ

a) tổ hợp C00

Thí sinh phái nam miền Bắc

25.75

Thí sinh nấc 25,75 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50.

Thí sinh nam miền Nam

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

b) tổng hợp A00

Thí sinh phái nam miền Bắc

18.35

Thí sinh nấc 18,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60

Thí sinh phái nam miền Nam

19.65

c) tổ hợp D01

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

21.05

Thí sinh phái nam miền Nam

19.80

7. TRƯỜNG SĨ quan lại LỤC QUÂN 1

Thí sinh nam (cả nước)

20.65

Thí sinh mức 20,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,40

8. TRƯỜNG SĨ quan LỤC QUÂN 2

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 4 (Quảng Trị với TT-Huế)

21.05

Thí sinh nam giới Quân khu 5

18.70

Thí sinh nam giới Quân khu vực 7

19.30

Thí sinh nam Quân khu 9

19.90

9. TRƯỜNG SĨ quan tiền PHÁO BINH

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

20.85

Thí sinh mức 20,85 điểm: - Thí sinh gồm điểm môn Toán ≥ 7,00 trúng tuyển. - Thí sinh bao gồm điểm môn Toán ≥ 6,60, điểm môn Lý ≥ 7,25, điểm môn Hóa ≥ 6,75 trúng tuyển.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

19.50

10. TRƯỜNG SĨ quan lại CÔNG BINH

Thí sinh phái nam miền Bắc

21.20

Thí sinh nấc 21,20 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.

Thí sinh nam giới miền Nam

19.65

11. TRƯỜNG SĨ quan KHÔNG QUÂN

Sĩ quan CHTM ko quân

Thí sinh phái mạnh (cả nước)

17.30

12. TRƯỜNG SĨ quan TĂNG THIẾT GIÁP

Thí sinh nam miền Bắc

19.35

Thí sinh nút 19,35 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,00.

Thí sinh nam giới miền Nam

19.65

Thí sinh nấc 19,65 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.

13. TRƯỜNG SĨ quan liêu ĐẶC CÔNG

Thí sinh nam giới miền Bắc

21.05

Thí sinh nam miền Nam

19.45

14. TRƯỜNG SĨ quan tiền PHÒNG HOÁ

Thí sinh phái nam miền Bắc

20.60

Thí sinh nam giới miền Nam

19.05

15. TRƯỜNG SĨ quan liêu KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh nam miền Bắc

20.25

Thí sinh nút 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00

Thí sinh phái nam miền Nam

19.95

16. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

a) Ngành Biên phòng

* tổng hợp A01

Thí sinh nam giới miền Bắc

21.15

Thí sinh nam giới Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

16.85

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 5

19.00

Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 7

20.60

Thí sinh nam giới Quân khu 9

18.35

* tổng hợp C00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

26.00

Thí sinh nút 26,00 điểm: - Thí sinh tất cả điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh gồm điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử ≥ 7,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển.

Thí sinh nam giới Quân khu vực 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

25.25

Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 5

24.00

Thí sinh nấc 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,50

Thí sinh nam giới Quân khu vực 7

23.25

Thí sinh phái nam Quân quần thể 9

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00

b) Ngành Luật

* tổng hợp A01

Thí sinh phái nam miền Bắc

17.00

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 4 (Quảng Trị cùng TT-Huế)

17.65

Thí sính phái nam Quân khu vực 5

Thí sinh phái nam Quân khu vực 7

20.00

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 9

18.75

* tổ hợp C00

Thí sinh nam giới miền Bắc

24.50

Thí sinh nút 24,50 điểm: - Thí sinh tất cả điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh bao gồm điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử ≥ 8,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x