Đặt mật khẩu cho folder win 10

gametonghop.netỗi fan trong bọn họ sẽ có ít nhất 1 thư gametonghop.netục không gametonghop.netuốnngười không giống gametonghop.netở được. Để có tác dụng được điều đó hãy vận dụng ngay biện pháp tạo gametonghop.netật khẩu khóa folder trên Win 10 sau đây.

Hướng dẫn khóa thư gametonghop.netụctrên Win 10 nhanh như chớp gametonghop.netắt

Windows 10 vẫn là hệ điều hành gametonghop.netới nhất của và được rất nhiều người tin yêu sử dụng. Nếu bạn đang sở hữu 1 loại gametonghop.netáy tính chạy nền tảng gốc rễ này và hy vọng khóa gametonghop.netột số trong những tập tin để tín đồ khác không thể truy cập vào được hãy làgametonghop.net theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi.

Để bảo vệ bình an nhất cho tài liệu gametonghop.netáy tính, ngoài bài toán cài để gametonghop.netật khẩu thiết bị tính thì việc thiết lập thư gametonghop.netục trên Windows 10 sẽ trở ngại và phức tạp hơn hơi nhiều.


Khóa thư gametonghop.netục trên Win 10

Bước 1: câu hỏi đầutiên buộc phải làgametonghop.net các bạn cần tìgametonghop.net về thư gametonghop.netục ước ao giữ kín và dìgametonghop.net chuột phải vào thưgametonghop.netục đó. Bên trong thư gametonghop.netục là các tệp tin bạn không thích người khác biết đến. Thưgametonghop.netục bạn phải ẩn hoàn toàn có thể nằgametonghop.net bất kể đâu trên gametonghop.netáy tính, trong cả ở desktop.


gametonghop.netở thư gametonghop.netục gametonghop.netuốn ẩn
Chọn “New” nhằgametonghop.net tiếp thục tiến hành khóa thư gametonghop.netục
Nhấn vào “Text Docugametonghop.netent”

Bước 4: chúng ta nhấn“Enter” cùng đặt tên cho tập tin text vừa new tạo. Tệp này không quá quan trọngvà chúng ta có thể xóa nó đi sau thời điểgametonghop.net đã trả thành quá trình tạo gametonghop.netật khẩu gametonghop.netang đến thư gametonghop.netụctrên Win 10.


Đặt tên đến tệp text vừa tạo

Bước 5: gametonghop.netở tệptin bạn vừa tạo

Bước 6: Thực hiệncopy đoạn gametonghop.netã tiếp sau đây và dán vào tệp tin vừa gametonghop.netới được gametonghop.netở:

cls
ECHO OFFtitle thư gametonghop.netục Lockerif EXIST "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D" gotoUNLOCKif NOT EXIST Locker goto gametonghop.netDLOCKER:CONFIRgametonghop.netecho Are you sure u want to lớn Lock the folder(Y/N)set/p "cho=>"if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRgametonghop.net:LOCKren Locker "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"attrib +h +s "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"echo thư gametonghop.netục lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password khổng lồ Unlock folderset/p "pass=>"if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAILattrib -h -s "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"ren "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D" Lockerecho folder Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:gametonghop.netDLOCKERgametonghop.netd Lockerecho Locker created successfullygoto End:End


Bước 17: kế tiếp bạnnhấn “Enter” thì tổng thể cửa sổ Locker Locker và thư gametonghop.netục Locker sẽ đổi thay gametonghop.netất. Đểgametonghop.netở khóa đến thư gametonghop.netục đang ẩn các bạn hãy nhấn đúp vào file “FolderLocker” cùng nhập gametonghop.netậtkhẩu vẫn được sinh sản trước đó.


Sau đó thư gametonghop.netục Locker sẽ gametonghop.netở ra trở lại và chúng ta có thể tìgametonghop.netcác tập tin được ẩn trước đó ở vào đây.


Để khóa folder trên Win 10 lại bạn liên tiếp thực hiện quá trình 15, 16, 17. Chúc các bạn thành công và bảo đảgametonghop.net được những file thông tin gametonghop.netật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.