Công Thức Tính Diện Tích Hình Phẳng

Tóm tắc công thức tính diện tích s tam giác, diện tích s hình thang, diện tích s hình bình hành, diện tích hình vuông, hình chữ nhật …

Công thức tính diện tích tam giác

*

Công thức tính diện tích hình thoi

*

SABCD = 2SABC = 2SABDSABCD = 1/2 AC.BD ( 50% tích hai đường chéo cánh )

Công thức tính diện tích hình thang

*

Muốn tính diện tích s hình thang, đáy mập đáy nhỏ ta có cộng vào núm rồi nhân với chiều cao, phân chia đôi rước nửa thế nào thì cũng ra… hihi

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật, hình vuông

*

Shình chữ nhật ABCD = AB. AD ( tích chiều dài và chiều rộng)

Shình chữ nhật ABCD = AB2

Công thức tính diện tích hình bình hành

*

Shbh ABCD = 2SABC = 2SABD

Shbh ABCD = AH. BC

Công thức tính diện tích đường tròn

*

Bài tập áp dụng

Bài tâp 1: mang lại tam giác ABC phần nhiều cạnh 3a. Tính diện tích s tam giác ABC

Bài tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, góc ∠ACB = 300, cạnh BC = 2a. Hotline M là trung điểm của BC. Tính diện tích s tam giác ABC, diện tích tam giác ABM

Bài tập 3: Cho tam giác ABC cân tại A, góc ∠BAC = 1350, cạnh BC = 3a. Tính diện tích tam giác ABC. 

Bài tập 4: đến hình thang vuông ABCD vuông trên A, D. AD = DC = a, AB = 3AD. Gọi I là trung điểm của AD. Tính diện tích s hình thang ABCD, diện tích tam giác IBC

Bài tâp 5: Cho hình thang cân nặng ABCD ( AB > CD), AB = 2CD = 2a. Tính diện tích s hình thang cân nặng ABCD

Bài tập 6: Cho hình chữ nhật ABCD, AB = a, AD = a√5. M là trung điểm của CD. Tính diện tích hình chữ nhật, tính diện tích tam giác ABM

Bài tập 7: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Call M, N lần lượt là trung điểm của AB,AD. Tính diện tích hình vuông ABCD, tính diện tích tứ giác CDMN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.