CHUYỂN DANH BẠ TỪ OUTLOOK SANG GMAIL

Outlook năm 2016 Outlook 2013 Office dành cho doanh nghiệp Người quản trị gametonghop.net 365 xem thêm...Ẩn bớt

Từ thông tin tài khoản Gmail của bạn, nên chọn lựa Gmail >Danh bạ

Chọn Khác >Xuất.

Chọn team danh bạ bạn có nhu cầu xuất.

Chọn định hình xuất Outlook CSV (để nhập vào Outlook hoặc một ứng dụng khác).

Chọn Xuất.

Khi được nhắc, hãy lựa chọn Lưu bên dưới dạng, rồi duyệt cho vị trí lưu giữ tệp.Chọn Tệp > Mở và Xuất > Nhập/Xuất.

Chọn Nhập từ một chương trình hoặc tệp khác > Tiếp.

Chọn Giá trị Phân bóc bằng vết phẩy > Tiếp theo.

Trong vỏ hộp Nhập Tệp, phê duyệt để chọn tệp .csv mà các bạn lưu danh bạ email của mình.

Chọn cách bạn muốn Outlook xử trí các contact trùng lặp > Tiếp theo .

Trong hộp Chọn một thư mục đích, cuộn cho tới phần đầu nếu đề xuất rồi lựa chọn thư mục Danh bạ > Tiếp theo.

Chọn Finish.

Outlook nhập các liên hệ của bạn vào Outlook.


*

*

Bước 3: coi danh bạ của doanh nghiệp trong Outlook

Trong Outlook, lựa chọn Sổ Địa chỉ, lựa chọn tên hộp thư của bạn, rồi chọn Danh bạ.

*

Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ trong Sổ Địa chỉ.

*

Khắc phục sự nỗ lực khi nhập danh bạ Gmail

Bạn cảm nhận một thông báo lỗi: nếu khách hàng tìm phương pháp nhập hơn 2000 liên hệ cùng một lúc, bạn sẽ thấy thông tin lỗi. Thực hiện một chương trình chẳng hạn như Excel để mở tệp CSV, phân bóc danh sách contact của bạn thành những tệp .csv nhỏ tuổi hơn rồi nhập từng tệp CSV bắt đầu được tạo.

Không liên hệ nào xuất hiện trong Outlook: nếu như bạn đã hoàn thành quá trình nhập, nhưng không có tương tác nào mở ra trong Outlook, hãy có tác dụng như sau:

Xác xác định trí tệp csv mà các bạn đã xuất tự Google. Tên tệp mang định là contacts.csv.

Sử dụng Excel nhằm mở tệp CSV mà các bạn đã xuất tự Google.

Kiểm tra xem có bất kỳ thông tin nào trong tệp CSV không. Nếu không tồn tại thông tin như thế nào trong tệp CSV thì thao tác làm việc xuất tự Google dường như không hoạt động. Vào trường hợp đó:

Xóa tệp contacts.csv.

Xuất lại danh bạ của người sử dụng từ Google. Đảm bảo lựa chọn xuất Tất cả liên hệ hoặc nhóm tương tác thích hợp.

Sau khi chúng ta xuất danh bạ của mình, hãy sử dụng Excel nhằm mở tệp CSV và khám nghiệm xem có dữ liệu không. Khi bạn đóng tệp, Excel đang nhắc bạn một vài lần cùng với "bạn có chắc chắn rằng muốn lưu giữ tệp ở định hình CSV không?" luôn chọn . Nếu như bạn chọn Không, tệp sẽ bị lộn xộn và các bạn sẽ cần bắt đầu lại với một tệp contacts.csv mới.

Lặp lại các bước để nhập tệp contacts.csv của chúng ta vào Outlook.

Danh bạ bị thiếu thông tin: sau thời điểm nhập danh bạ của mình, nếu như bạn mở Outlook và thấy rằng ko phải toàn bộ thông tin đầy đủ được nhập, hãy mở tệp CSV bằng Excel để xem thông tin có ở đó không.

Bạn có thể chỉnh sửa tệp CSV bằng cách sử dụng Excel để thêm thương hiệu và thông tin còn thiếu hụt khác.

Outlook yêu ước đầu đề cột ở số 1 tiên, vì vậy đừng sửa chữa thay thế chúng bằng nội dung khác.

Khi các bạn lưu tệp CSV, Excel đã nhắc các bạn một vài lần cùng với "bạn có chắc chắn là muốn giữ tệp ở format CSV không?" Luôn lựa chọn Có. Nếu như khách hàng chọn Không, tệp sẽ ảnh hưởng lộn xộn và bạn sẽ cần bắt đầu lại bằng cách xuất list từ Gmail.

Lặp lại quá trình để nhập tệp contacts.csv của người tiêu dùng vào Outlook. Trong cách 5, lúc được nhắc xử trí các bản trùng lặp, hãy bảo đảm chọn Thay thế bạn dạng trùng lặp bằng những mục được nhập.

Nếu ai đang nhập danh bạ Gmail vào trong 1 tài khoản Outlook.com (hoặc một tài khoản Exchange ActiveSync khác) vào Outlook năm 2016 hoặc 2013, hãy xem Nhập danh bạ vào trong 1 tài khoản Outlook.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x