Chia cho số có ba chữ số

Để học giỏi toán lớp 4 chia cho số có tía chữ số, học sinh cần rứa được quy tắc cùng thao tác tính toán của phép chia.Sau phía trên gametonghop.net sẽ hướng dẫn học sinh chi tiết học bài toán lớp 4 phân chia cho số có cha chữ số này, thuộc với một số bài tâp áp dụng và tự luyện. Bố mẹ và bé cùng xem thêm nhé!

1. Trả lời phép chia cho số bao gồm 3 chữ số

1.1. Phép chia hết đến số gồm 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính với tính ta có:

*

Thực hiện tại phép phân chia theo lắp thêm tự từ trái qua buộc phải ta có:

357 phân chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bởi 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bằng 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bởi 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 tất cả 1470 phân chia 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0

7 nhân 1 bởi 7, 7 trừ 7 bằng 0

7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép chia hết

1.2. Phép chia cho số tất cả 3 chữ số gồm dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện phép chia theo thiết bị tự từ bỏ trái sáng yêu cầu ta có:

676 phân chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bởi 12, 16 trừ 12 bởi 4, viết ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi 2 lưu giữ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 2 được 442, 422 chia 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1

1 nhân 1 bởi 1 lưu giữ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi 2 viết 2

1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 được một viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 9 trừ 4 bởi 5, viết 5 lưu giữ 2

4 nhân 1 bởi 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bởi 0

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 67629 phân tách 316 bởi 214 dư 5, đấy là phép chia có số dư

2. Dìm xéttoán lớp 4 phân chia cho số có tía chữ số

Những xem xét khi triển khai phép phân tách số có bố chữ số

Phép phân tách hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Phép chia gồm dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

3. Bài xích tập vận dụng

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 1998 x 20 + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: tra cứu y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: tất cả 2 cửa hàng bán gạo, hàng ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình mỗi ngày shop thứ nhất bán được 425kg, siêu thị thứ hai bán tốt 490kg. Hỏi các cửa mất từng nào ngày để bán tốt hết số gạo đó và có shop nào còn dư không?

3.2. Bài xích giải

Bài 1

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ bỏ trái qua đề xuất ta có:

*

945 phân tách 315 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bằng 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

3 nhân 3 bởi 9, 9 trừ 9 bởi 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép phân tách hết

*

2135 phân tách 610 bởi 3, viết 3

3 nhân 0 bởi 0, 5 trừ 0 bởi 5, viết 5

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0

3 nhân 6 bởi 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi 5, viết 5

5 nhân 0 bởi 0, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9

5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bởi 0

5 nhân 6 bởi 30, 30 trừ 30 bằng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia tất cả số dư

*

2712 phân tách 565 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bởi 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi 24, 24 thêm 2 bằng 26, 11 trừ 6 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 bởi 20, 20 thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 chia 565 bởi 8

8 nhân 5 bởi 40, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bởi 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 bằng 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

264 phân chia 115 bởi 2, viết 2

2 nhân 5 bởi 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm một bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

2 nhân 1 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bởi 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x 20 + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng trước tiên bán mất số ngày để bán hết số gạo kia là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng máy hai mất số ngày để buôn bán hết số gạo đó là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy shop thứ độc nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ nhị chỉ mất 13 ngày và thêm một ngày để bán 5kg gạo dư kia.

4. Bài xích tập từ bỏ luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa bắt buộc 7578 lít nước, hàng ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể cất đó cần sử dụng được vào bao lâu?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân chia cho số có ba chữ số, gametonghop.net còn hỗ trợ các khóa đào tạo toán online. Phụ huynh có thể tham khảo sẽ giúp con lạc quan học giỏi toán hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.