Cách Tính Phần Trăm Trong Excel 2010

Đơn vị tỷ lệ (%) là 1 trong những trong những đơn vị thường gặp gỡ khi thao tác làm việc trên Excel. Nhưng trong thực tiễn cách tính ra quý hiếm % lại rấy đa dạng và phức tạp. Hãy thuộc Học Excel Online search hiểu cách lập công thức tính xác suất % trên Excel một cách chi tiết nhé.


Định dạng dữ liệu phần trăm (%) trong Excel

Bản chất của dữ liệu % trong Excel là 1 trong con số bé dại hơn 0. Mà lại để hoàn toàn có thể dễ hiểu và dễ giám sát và đo lường thì dữ liệu này cần được định dạng riêng. Trong Format Cells của Excel hỗ trợ cho họ một định dạng là Percentage

*

Khi định dạng dữ liệu ở dạng này, tài liệu từ dạng số 0.05 sẽ chuyển về dạng số tất cả ký hiệu % là 5%.

Khi muốn trình diễn phần số thập phân trong số %, chúng ta chọn Decimal places tương ứng với số chữ số phần thập phân hy vọng hiển thị.

Do đó khi muốn tài liệu hiển thị ở dạng tất cả ký tự %, họ phải thiết lập định dạng cho ô dữ liệu đó. Nếu như không định dạng, Excel đang chỉ coi đó là 1 trong con số không có ký hiệu %.

Công thức tính xác suất (%) trên Excel

Công thức tính tỷ lệ của tổng bình thường (% of Grand Total)

Khi ao ước biết mỗi giá trị trong mỗi bộ phận chiếm bao nhiêu xác suất của tổng số, họ dùng phương pháp tính tỷ lệ của tổng chung (hay còn được hotline tiếng anh là % of Grand Total). Ví dụ như sau:


*

*

Cách tính:

Bước 1: Xác định tổng tầm thường tại chiếc 8 với hàm SUM

B8=Sum(B2:B7)

Bước 2: rước từng thành phần chia cho tổng chung

C2=B2/B8

Vì tất cả các phần tử đều chia cho tổng chung, nên bọn họ cố định vị trí ô B8 thành $B$8

Bước 3: Áp dụng cục bộ công thức ở C2 xuống cho tới C7 (kỹ thuật Filldown)

Bước 4: Định dạng tài liệu về dạng % bởi Format Cells. Chú ý ở đây gồm cả số lẻ thập phân, do đó có thể để 2 chữ số phần thập phân.

Như vậy chúng ta có:

Công thức tổng quát: call giá trị một phần tử là A, tổng toàn thể các thành phần là Sum_A

% of Grand Total = (A/Sum_A)*100%

Có thể thay việc *100% bằng cách định dạng dữ liệu ở dạng Percentage

Công thức tính phần trăm của tổng nhóm (% of Parent Total)

Khi tài liệu được chia thành các nhóm, họ muốn biết mỗi bộ phận chiếm từng nào % trong riêng biệt nhóm đó thì tính theo cách sau:

*

Cách tính:

Bước 1: Xác định tổng của nhóm đó với hàm SUM

B2=SUM(B3:B6)

Bước 2: lấy từng phần tử trong nhóm phân tách cho tổng của tất cả nhóm. Chú ý cố định vị trí ô tính tổng

C3=B3/$B$2

Áp dụng cách làm chỉ trong nhóm, từ bỏ C3:C6

Với đội khác, tái diễn bước 1 cách 2

Bước 3: Định dạng tài liệu dạng Percentage

Để kiểm tra, bạn cũng có thể tính tổng của từng đội với hàm SUM. Hiệu quả sẽ luôn luôn là 100% (ở các ô C2 và C7)

Công thức tổng quát:

Gọi từng thành phần là A

Tổng của tập thể nhóm chứa thành phần A là Subtotal_A

% of Parent Total = (A/Subtotal_A)*100%

Để hoàn toàn có thể tính tổng của từng nhóm, các bạn có thể bài viết liên quan về hàm SUBTOTAL

Công thức tính phần trăm chênh lệch (% of Difference)

Phần trăm chênh lệch là phần trăm chênh lệch của 2 đối tượng ngay tức thì nhau. Thường được sử dụng cho mục đích đối chiếu giữa những cặp để xác định xác suất chênh lệch.

*

Cách tính:

Bước 1: Xác định phần chênh lệch giữa các chỉ tiêu trước với sau. Ví dụ:

Chỉ tiêu trước là tp hà nội có con số 100. Tiêu chuẩn sau là hải phòng có số lượng 85.

Phần chênh lệch là hiệu của chỉ tiêu sau – chỉ tiêu trước = B3-B2

Bước 2: rước phần chênh lệch phân chia cho tiêu chuẩn trước để ra tỷ lệ chênh lệch

=(B3-B2)/B2

Khi đó nếu tiêu chuẩn sau chỉ tiêu trước sẽ ra số dương.

Công thức tổng quát:

Gọi chỉ tiêu trước là A

Chỉ tiêu sau là B

% of Difference A và B= ((B-A)/A)*100%

Một ví dụ tiêu biểu của dạng này bao gồm là để tạo ra các báo cáo bằng biểu đồ dạng thác nước (Water fall)

Hướng dẫn sản xuất biểu vật dạng thác nước làm chủ chênh lệch giá cả dự án trong Excel 2016

Công thức tính xác suất lũy tiến (% of Running Total)

Phần trăm lũy tiến là tỷ lệ đạt được sau những lần ghi nhận kết quả. Xác suất này tăng dần tới 100% là dứt công việc.

*

Cách tính:

Bước 1: Tính tổng toàn cục quá trình. Tại ô C7 ghi nhận tổng sản lượng = SUM(C2:C6) = 22

Bước 2: Tính tổng sau những lần ghi nhấn kết quả:

=SUM($C$2:C2)

Sử dụng hàm SUM để tính tổng. Chú ý cố định điểm bắt đầu là ô C2, vùng tính tổng được mở rộng dần ra theo mỗi dòng

Bước 3: rước tổng từng lần chia cho tổng toàn cục quá trình để ra tỷ lệ % lũy tiến sau từng lần

E2=SUM($C$2:C2)/$C$7

Tại từng lần đều phân tách cho tổng toàn thể (ô C7) do đó đề xuất cố định ô C7 vào công thức.

Công thức tổng quát:

Gọi tổng từng đoạn là những giá trị A1, A2, A3…

Tổng toàn thể các đoạn là Sum_A

% of Running Total tại A1 = (A1/Sum_A)*100%

% of Running Total trên A2 = (A2/Sum_A)*100%

Trên đây là những cách tính % thường gặp trong các report trên Excel. Để bổ sung cập nhật thêm cho các kiến thức trên, các bạn có thể tìm đọc các bài viết sau:

1. Sử dụng hàm làm tròn số để làm cho tròn công dụng tính %, vì thường công dụng tính ra số lẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.