Cách đánh số trang trong powerpoint 2016

PowerPoint đến gametonghop.net 365 PowerPoint đến gametonghop.net 365 dành mang đến máy Mac PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint năm 2016 PowerPoint 2016 for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 coi thêm...Ít hơn

*


Để thêm thông tin đầu trang và dưới trang vào bản phân phát, hãy xem mục sửa đổi đánh số trang, cuối trang và đầu trang cho bạn dạng phân phân phát trong PowerPoint.

Bạn đang xem: Cách đánh số trang trong powerpoint 2016


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Ở bên trái màn hình, tại ngăn gồm chứa hình thu bé dại trang chiếu, nhấp chuột hình thu nhỏ tuổi trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, bấm vào Đầu trang và Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một vào các làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào các ghi chú, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào phần đa trang chiếu hoặc trang chú giải trong bản trình bày của mình, hãy bấm vào Áp dụng cho tất cả.

Thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn bao gồm thể đổi khác số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đánh số một trang chiếu hoặc bỏ số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách tiến hành như sau.

Trên tab Thiết kế, trong team Tùy chỉnh, click chuột Kích cỡ Trang chiếu > Kích độ lớn Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Kích cỡ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn một số bắt đầu.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc tấn công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang và Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, click chuột tab Trang chiếu.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đặt số trang chiếu bạn đã chọn, hãy lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấp chuột Áp dụng. Tái diễn bước này mang đến từng trang chiếu riêng biệt lẻ bạn muốn đánh số.

Để tiến công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi bấm vào Áp dụng cho Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại những trang chiếu trong bạn dạng trình bày, coi mục biến hóa thứ từ bỏ trang chiếu.

Thêm ngày với giờ

Trên tab Xem, trong team Dạng xem Bản trình bày, bấm chuột Thông thường.

Ở bên trái màn hình, trên ngăn tất cả chứa hình thu nhỏ trang chiếu, nhấp chuột hình thu nhỏ dại trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, bấm vào Ngày & Giờ.

Trong hộp Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một vào các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào trang chiếu, hãy bấm vào tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn vỏ hộp kiểm Ngày với giờ, rồi triển khai một vào các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày cùng giờ phản ánh ngày cùng giờ lúc này mỗi khi bạn mở hoặc in bạn dạng trình bày, hãy bấm chuột Cập nhật từ động, rồi lựa chọn định dạng ngày cùng giờ bạn muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày cùng giờ về một ngày ráng thể, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày bạn muốn.

Qua câu hỏi đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi lần cuối chúng ta thay đổi bạn dạng trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào hầu như trang chiếu, trang chú thích hoặc bạn dạng phân phát trong phiên bản trình bày, hãy nhấn vào Áp dụng cho Tất cả.


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong team Dạng xem Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Xem thêm: Xe Phuong Trang Gay Tai Nạn Giao Thông Mới Nhất Cua Xe Phuong Trang Gay Tai Nan

Ở phía bên trái màn hình, tại ngăn có chứa hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu trước tiên trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, nhấp chuột Số Trang chiếu.

Trong hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy triển khai một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang chiếu, hãy bấm vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào những trang ghi chú, hãy bấm vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào phần lớn trang chiếu hoặc trang ghi chú trong bạn dạng trình bày của mình, hãy bấm chuột Áp dụng cho tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn bao gồm thể biến hóa số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đánh số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu ngoài trang chiếu đầu tiên. Cách thực hiện như sau.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Thiết lập Trang, nhấp chuột Thiết lập Trang.

Trong vỏ hộp Thiết lập Trang, ở danh sách thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn một số bắt đầu.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc tấn công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, bấm chuột Số Trang chiếu.

*

Trong hộp thoại Đầu trang với Chân trang, bấm vào tab Trang chiếu.

*

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để đánh số trang chiếu bạn đã chọn, nên chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi bấm chuột Áp dụng. Lặp lại bước này mang đến từng trang chiếu riêng rẽ lẻ bạn muốn đánh số.

Để tấn công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, hãy chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi bấm vào Áp dụng mang lại Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại những trang chiếu trong phiên bản trình bày, xem mục thay đổi thứ từ bỏ trang chiếu.

Thêm ngày với giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng coi Bản trình bày, bấm chuột Thông thường.

Ở bên trái màn hình, trên ngăn có chứa hình thu nhỏ tuổi trang chiếu, nhấp chuột hình thu bé dại trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Ngày và Giờ.

Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy thực hiện một trong các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào trang chiếu, hãy bấm chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào những trang ghi chú, hãy bấm vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi tiến hành một trong các thao tác sau:

Nếu bạn muốn ngày và giờ đề đạt ngày cùng giờ bây giờ mỗi khi bạn mở hoặc in phiên bản trình bày, click chuột Cập nhật trường đoản cú động, rồi chọn định dạng ngày với giờ bạn muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày với giờ về một ngày cụ thể, hãy bấm chuột Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày chúng ta muốn.

Qua câu hỏi đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và quan sát lần cuối các bạn thay đổi phiên bản trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào hầu như trang chiếu, trang chú thích hoặc bản phân phát trong bản trình bày, hãy bấm chuột Áp dụng đến Tất cả.

Thêm, sắp xếp và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu với tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

biến đổi thứ tự các trang chiếu của khách hàng


Chèn hoặc loại trừ số trang chiếu

Đi đến dạng xem > bình thường.

Đi tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu và nhập số trang chiếu bắt đầu. Bản xem trước Hiển thị vị trí.

Để thêm hoặc sa thải số phiên bản chiếu khỏi trang tiêu đề, xóa hoặc chọn không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.