CÁC BÀI VĂN BIỂU CẢM LỚP 7

Hãy lưu lại tên các bài văn biểu cảm được học cùng đọc trong Ngữ văn 7, tập 1 (chỉ ghi lại các bài xích văn xuôi)


Các bài xích văn biểu cảm đã có học cùng đọc trong Ngữ văn 7, tập một:

STT

Tên văn bản

Tác giả

1

Cổng trường mở ra

Lý Lan

2

Trường học

Ét-môn-đô lag A-mi-xi

3

Mẹ tôi

Ét-môn-đô đỡ A-mi-xi

4

Cuộc phân tách tay của các con búp bê

Khánh Hoài

5

Thư cho 1 người bạn hiểu về giang sơn mình

I-ri-na Ki-xlô-va

6

Tấm gương

Băng Sơn

7

Tản văn Mai Văn Tạo

Mai Văn Tạo

8

Cây sấu Hà Nội

Tạ Việt Anh

9

Sấu Hà Nội

Nguyễn Tuân

10

Cây tre Việt Nam

Thép Mới

11

Người mê say chơi

Hoàng đậy Ngọc Tường

12

Những tấm lòng cao cả

Ét-môn-đô giật A-mi-xi

13

Mõm Lũng Cú tột Bắc

Nguyễn Tuân

14

Cỏ dại

Tô Hoài

15

Quà bánh tuổi thơ

Đặng Anh Đào

16

Tuổi thơ im lặng

Duy Khán

17

Kẹo mầm

Băng Sơn

18

Một thứ tiến thưởng của lúa non: Cốm

Thạch Lam

19

Sài Gòn tôi yêu

Minh Hương

20

Mùa xuân của tôi

Vũ Bằng


Xem toàn bộ: soạn văn 7 bài: Ôn tập phần Tập có tác dụng Văn


Từ khóa tìm kiếm kiếm Google: Câu 1: trang 139 sgk Ngữ Văn 7 tập 2, soạn văn 7 bài: Ôn tập phần Tập làm Văn

Giải những bài bác tập khác


Bình luận


Giải bài tập hầu như môn khác


Giải sgk lớp 7 kết nối học thức
Giải toán 7 liên kết tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Soạn văn 7 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 2 liên kết tri thức
Văn mẫu 7 liên kết tri thức
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 kết nối tri thức
Giải vật lí 7 kết nối tri thức
Giải chất hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sinh học 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử vẻ vang 7 kết nối tri thức
Giải địa lí 7 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 liên kết tri thức
Giải âm thanh 7 liên kết tri thức
Giải công dân 7 liên kết tri thức
Giải technology 7 liên kết tri thức
Giải tin học 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 7 liên kết tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời trí tuệ sáng tạo
Giải toán 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Văn mẫu 7 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải đồ gia dụng lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sinh học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 7 chân trời sáng tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải âm thanh 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục đào tạo thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Văn mẫu 7 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Giải trang bị lí 7 cánh diều
Giải hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học 7 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải music 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học tập 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải technology 7 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 7 cánh diều
Giải SBT lớp 7 kết nối học thức
Giải SBT ngữ văn 7 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT toán 7 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT khoa học tự nhiên 7 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 7 liên kết tri thức
Giải SBT technology 7 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 7 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 7 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 7 liên kết tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải SBT lớp 7 chân trời trí tuệ sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 1
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bạn dạng 2
Giải SBT lớp 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 7 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 7 cánh diều
Giải SBT Tin học 7 cánh diều
Giải SBT Công dân 7 cánh diều
Giải SBT công nghệ 7 cánh diều
Giải SBT music 7 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm 7 Kết nối học thức
Trắc nghiệm toán 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm sinh học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm vật lí 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hóa học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm music 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm 7 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Trắc nghiệm toán 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm đồ dùng lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chất hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm sinh học tập 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm music 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm 7 Cánh diêu
Trắc nghiệm toán 7 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 7 cánh diều
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học 7 cánh diều
Trắc nghiệm vật dụng lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm hóa học 7 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 7 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 7 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 7 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 7 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 7 cánh diều
Trắc nghiệm music 7 cánh diều
*

Kết nối:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.