Bài 3 trang 9 sgk toán 10

Nếu(a) và(b) cùng phân chia hết cho(c) thì (a+b) phân tách hết cho(c) ((a,b,c) là phần nhiều số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bằng 0 hầu hết chia hết cho 5.

Tam giác cân có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề hòn đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều khiếu nại đủ".

c) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng có mang "điều khiếu nại cần".


a) những mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề bên trên là:

"Nếu (a+b) phân chia hết cho(c) thì(a) và(b) cùng phân chia hết đến (c)".

"Các số phân chia hết đến 5 đều phải có tận cùng bằng 0".

" Tam giác có hai đường trung tuyến đều nhau là tam giác cân".

"Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bởi nhau".

b) áp dụng khái niệm "điều khiếu nại đủ"

Điều khiếu nại đủ để (a+b) phân chia hết cho(c) là(a) và(b) cùng chia hết đến (c).

Điều kiện đủ để một vài chia hết mang lại 5 là số đó gồm tận cùng bằng 0.

Điều khiếu nại đủ để một tam giác có hai tuyến phố trung tuyến cân nhau là tam giác đó cân.

Điều kiện đủ nhằm hai tam giác có diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau.

c) thực hiện khái niệm "điều khiếu nại cần"

Điều kiện đề xuất để(a) và(b) cùng phân chia hết cho(c) là (a+b) phân chia hết mang đến (c).

Điều kiện bắt buộc để một trong những có tận cùng bằng 0 là số đó chia hết đến 5.

Điều kiện cần để một tam giác là tam giác cân là hai đường trung đường của nó bằng nhau.

Điều kiện phải để nhì tam giác đều nhau là bọn chúng có diện tích bằng nhau.

Ghi nhớ:

P là giả thiết, Q là tóm lại của định lí, hoặc

P là điều khiếu nại đủ để sở hữu Q, hoặc

Q là điểu khiếu nại cần để có P


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 1: Mệnh đề khác • Giải bài bác 1 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 trong những câu sau, câu... • Giải bài 2 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính đúng sai của... • Giải bài bác 3 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 cho các mệnh đề kéo... • Giải bài bác 4 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 phát biểu từng mệnh... • Giải bài bác 5 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 sử dụng kí hiệu (forall,... • Giải bài 6 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 tuyên bố thành lời... • Giải bài xích 7 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập mệnh đề phủ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài bác sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.