Bài 1 trang 36 sgk toán 11

Giải toán lớp 11 trang 36, 37 SGK tập 1 đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và hiểu rõ cách thức giải các dạng bài bác tập trong sách giáo khoa

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Giải tích lớp 11: một vài phương trình lượng giác thường xuyên gặp. Lời giải bài xích tập Toán lớp 11 hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập được tổng hợp trong SGK trang 36, 37, từ kia các các bạn sẽ hiểu và cố gắng chắc bài học hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bài 1 trang 36 SGK giải tích lớp 11

sin²x - sinx = 0

Đáp án và khuyên bảo giải bài bác 1:

Đặt nhân tử chung, chuyển phương trình về dạng tích với giải những phương trình lượng giác cơ bản:


*

*

*

*

Bài 2 SGK trang 36 giải tích lớp 11

Giải những phương trình sau:

a) 2cos²x – 3cosx + 1 = 0;

b) 2sin2x + √2sin4x = 0.

Đáp án và giải đáp giải bài xích 2:

a) Đặt t = cosx, t ∈ <-1; 1> ta được phương trình 2t2 – 3t + 1 = 0 ⇔ t ∈ 1; 1/2.

Nghiệm của phương trình đã mang đến là các nghiệm của hai phương trình sau:

cosx = 1 ⇔ x = k2π với cosx = một nửa ⇔ x = ±π/3 + k2π.

Đáp số: x = k2π; x = ±π/3 + k2π, k ∈ Z.

b) Ta có sin4x = 2sin2xcos2x (công thức nhân đôi), cho nên phương trình đang cho tương đương với:


*

Bài 3 giải tích lớp 11 trang 37 SGK

Giải những phương trình sau:

a) sin²(x/2) – 2cos(x/2) + 2 = 0;

b) 8cos²x + 2sinx – 7 = 0;

c) 2tan²x + 3tanx + 1 = 0;

d) tanx – 2cotx + 1 = 0.

Đáp án và hướng dẫn giải bài xích 3:


Bài 4 giải tích lớp 11 sách giáo khoa trang 37

Giải các phương trình sau:

a) 2sin²x + sinxcosx – 3cos²x = 0

b) 3sin²x – 4sinxcosx + 5cos²x = 2

c) 3sin²x – sin2x + 2cos²x = 1/2

d) 2cos²x – 3√3sin2x – 4sin²x = -4

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 4:


Bài 5 trang 37 giải tích lớp 11 SGK

Giải những phương trình sau:

a) cosx – √3sinx = √2

b) 3sin3x – 4cos3x = 5

c) 2sin2x + 2cos2x – √2 = 0

d) 5cos2x + 12sin2x - 13 = 0

Đáp án và trả lời giải bài xích 5:


Bài 6 SGK trang 37 giải tích lớp 11

a. Tan(2x + 1) tan(3x – 1) = 1

b. Tanx + tan(x + π/4) = 1

Đáp án và gợi ý giải bài bác 6:


CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để tải về hướng dẫn giải câu hỏi lớp 11 SGK trang 36, 37 tập 1 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.